UV lyser ut midler til prosjektutvikling

For 2020 ønsker fakultetet å stimulere til utvikling av gode prosjekter.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, symbol.

UV ønsker å stimulere til utvikling av prosjekter inn mot særlig to områder:

  1. Utvikling av søknader og prosjekter rettet mot eksellenseutlysninger.
  2. Utvikling av søknader og prosjekter rettet inn mot tverrfaglighet/og eller innovasjon og praksisnær forskning.

Søknadsfrist for begge utlysningene er 13. mars 2020. 

Søknadene sendes fakultetets sekretariat. 

Se også utlysningen i sin helhet.

Publisert 2. mars 2020 09:31 - Sist endret 2. mars 2020 09:35