English version of this page

Program for yngre forskere ved UV

UV fakultet lanserer i år en satsning på yngre forskere som ønsker å søke om midler til forskerprosjekter.

Søknadsfristen er utsatt til 10. august kl. 12.00.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, symbol.

UV fakultet ønsker en satsing på yngre forskere. Vi starter derfor et nytt program rettet mot forskere som arbeider mot ulike utlysninger innenfor kategorien «forskerprosjekter». Dette kan omfatte:

  • ERC Starting eller Consolidator grants; 
  • Forskerprosjekt for fornyelse eller forskerprosjekt for unge talenter innenfor FRIPRO og andre av NFRs programmer; 
  • Den planlagte utlysningen av fellesløftet IV for tverrfaglighet.

Søkere til innovasjonsutysninger omfattes ikke av programmet.

Omfanget for programmet er ett år. Det forventes at de som tas opp på programmet sender inn en søknad i løpet av 2021.

Det vil tas opp inntil 8 deltakere på programmet. Programmet starter opp høstsemesteret 2020.

Se utlysningen i sin helhet for mer informasjon.

Publisert 11. juni 2020 15:10 - Sist endret 11. juni 2020 15:10