English version of this page

Young CAS Fellow 2021/23

Senter for grunnforskning (CAS) lyser nå ut Young CAS Fellow for 2021/23.

Målsettingen med Young CAS Fellow er å støtte fremragende yngre forskere som ikke faller inn under CAS sin ordinære prosjektstøtte. 

Som Young CAS Fellow får man støtte fra CAS i to år på inntil på inntil 750 000 kr (250 000 kr første året, og 500 000 kr i år to). Midlene skal brukes til utforming av forskning, nettverksbygging og tre samlinger. Tiltakene skal gi unge forskere muligheten til å bygge selvstendige nettverk av betydning for den videre forskerkarrieren. 

Prosjektene bør ha en tydelig grunnforskningsprofil. Dette betyr at forskningen er nysgjerrighetsdrevet, utfordrer gitte sannheter og har potensiale til å flytte forskningsfronten på det aktuelle feltet.

Mer informasjon

Se utlysningen på CAS sider.

Publisert 30. sep. 2020 09:53 - Sist endret 29. okt. 2020 11:57