English version of this page

UTFORSK

UTFORSK skal styrke høyere utdanning for en bærekraftig fremtid.

Programmet støtter etablering av varige samarbeidsrelasjoner mellom Norge og Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA.

Det kan søkes støtte til prosjekter som: 

  • Utvikler og gjennomfører felles utdanningsaktiviteter 
  • Øker mobilitet av studenter, inkludert praksismobilitet 
  • Bidrar til integrasjon mellom utdanning og forskning
  • Styrker samarbeid med arbeidsliv

Mer informasjon

Se utlysningen på DIKUs sider og UiOs sider om programmet.

 

Publisert 3. nov. 2020 12:49 - Sist endret 3. nov. 2020 12:49