Øvrige finansiører - Side 2

Tid: 15. nov. 2019

UiO:Energy announces seed funding to activitities to strengthen energy and energy related research. 

Tid: 15. nov. 2019

ReNEW announces a targeted call for mobility, workshop and open access grants for University of Oslo.

Tid: 15. nov. 2019

UiO:Norden lyser nå ut midler til maksimalt tre tverrfakultære forskergrupper for perioden 2020-2022. 

Bildet kan inneholde: tekst, blå, font, azure, elektrisk blå.
Tid: 13. nov. 2019

NordForsks nye program har som målsetting å fremme tverrfaglig forskning av høy kvalitet som kombinerer og integrerer kunnskap fra flere fagområder.

Tid: 22. okt. 2019

NordForsk announces NOK 17 million to fund 5-6 new Nordic Research Infrastrucutre Hubs for the period 2020-2022.

Tid: 22. okt. 2019

Diku lyser ut midler til utforsking og utvikling av pedagogisk praksis gjennom digitale eller nettstøttede former for undervisning og læring.

Bildet kan inneholde: logo, tekst, linje, font, grafikk.
Tid: 15. okt. 2019

Senter for grunnforskning (CAS) er Norges eneste tverrfaglige grunnforskningssenter. Senteret tar nå imot søknader om å bli Young CAS fellow i 2020/2021.

Tid: 25. sep. 2019

InternAbroad støtter norske institusjoner som vil bygge ordninger for studiepoenggivende internasjonal praksismobilitet i Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika eller USA.

Tid: 25. sep. 2019

Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika støtter samarbeid mellom Norge, USA og Canada, for å utvikle institusjonelt forankrede partnerskap av høy kvalitet.

Tid: 7. juni 2019

Durham University lyser ut forskningsstipend for 2020/21 gjennom sitt Institute of Advanced Study (IAS). 

Tid: 1. juni 2019

Ny søknadsrunde for forskningsmidler fra ExtraStiftelsen er nå åpen.

Tid: 29. apr. 2019

Diku lyser ut midler til nye Sentre for fremragende utdanning (SFU). Målet er å etablere tre til fire nye sentre. 

Tid: 1. apr. 2019

Peder Sather Center ved University of California, Berkeley, lyser ut midler til forskningssamarbeid med norske institusjoner for det akademiske året 2019-2020.

NB! Søknadsfristen er utsatt til 1. april.

Tid: 1. apr. 2019

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) fordeler en del av den årlige avkastningen fra de fond de forvalter til støtte av vitenskapelig virksomhet.

Tid: 15. mars 2019

Det vil i år deles ut inntil NOK 30.000 fra fondet til folkehøgskolerelatert forskning. Stipend vil bli utdelt til "personer som i sin forskning vil arbeide med ulike sider ved folkehøgskolen, både pedagogiske og historiske."

Tid: 1. mars 2019

Det utdanningsvitenskapelige fakultet lyser ut midler til utvikling av søknader og prosjektet rettet mot eksellenseutlysninger.

Tid: 1. mars 2019

Det utdanningsvitenskapelige fakultet lyser ut midler til utvikling av søknader og prosjektet rettet mot innovasjon og praksisnær forskning.

Tid: 1. mars 2019

Regionalt forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD) lyser ut midler til forprosjekter.

Tid: 28. feb. 2019

Kavlifondets program for helseforskning lyser ut totalt 25 millioner kroner til forskningsprosjekter som omhandler barn og ungdoms psykiske helse.

Tid: 22. feb. 2019

UiO:Norden lyser ut midler til Open Access publisering for forskere ved UiO.

Bildet kan inneholde: logo, tekst, linje, font, grafikk.
Tid: 14. jan. 2019

Senter for grunnforskning (CAS) er Norges eneste tverrfaglige grunnforskningssenter. Senteret mottar nå prosjektforslag for 2021/2022.

Tid: 14. jan. 2019

Senter for grunnforskning (CAS) introduserer nå Young CAS Fellow, en ny satsing for unge forskere.

Tid: 31. des. 2018

UiO:Life Science has a call for new convergence environments, and plans to fund of 5–6 new groups. 

Note that all applicants are required to sign up for one of the mandatory application workshops by 22 August.

Tid: 10. des. 2018

Diku lyser ut inntil 40 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer.

Tid: 1. des. 2018

The foundation offers financial support to post-graduate students at the University of Oslo pursuing international studies within the humanities and social Sciences.