Øvrige finansiører - Side 3

Tid: 1. des. 2018

Vitenskapelig ansatte, postdoktorer og doktorgradsstudenter ved UiO kan søke om støtte for å styrke samarbeidet med internasjonale forskningsmiljø.

Tid: 15. nov. 2018

The joint Nordic-UK Research Programme on Migration has issued a call for proposals for research projects.

Tid: 15. nov. 2018

UiO:Energi lyser ut såkornmidler for økt innsats innen energi- og energirelatert forskning.

Tid: 15. nov. 2018

ReNEW (Reimagining Norden in an Evolving World) has launched a call for mobility and workshop funds for 2019.

Tid: 1. nov. 2018

Regionalt forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD) lyser ut midler til forprosjekter.

Tid: 1. nov. 2018

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning – SPILLFORSK – lyser ut midler til forskning på pengespill og/eller dataspill. Fristen er 1.november 2018.

Tid: 10. okt. 2018

Regionalt forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD) lyser ut midler til regionale prosjekter.

Tid: 25. sep. 2018

Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences (NOP-HS) is planning a Call for proposals for funding of costs incurred in connection with the publication of Nordic scientific publications in humanities and social sciences.

Tid: 25. sep. 2018

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) lyser ut midler til faglig samarbeid innen høyere utdanning med Russland. 

Tid: 25. sep. 2018

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) lyser ut midler til faglig samarbeid innen høyere utdanning med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

Tid: 15. sep. 2018

Nordic Centre Fudan tilbyr service og fasiliteter til gjesteforskere, finansieringsmuligheter, og utdanningsrelaterte muligheter for studenter. Sentret nå lyser ut midler til akademiske aktiviteter (workshops, seminarer, kurs, etc.) ved senteret.

Tid: 15. sep. 2018

UiO:Norden lyser ut midler til to tverrfakultære forskergrupper. Søknadsfristen er 15. september 2018.

Tid: 1. sep. 2018

Regionalt forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD) lyser ut midler til forprosjekter.

Tid: 1. juni 2018

Ny søknadsrunde for forskningsmidler fra ExtraStiftelsen er nå åpen.

Tid: 1. juni 2018

Regionalt forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD) lyser ut midler til forprosjekter.

Tid: 1. juni 2018

Vitenskapelig ansatte og studenter ved UiO kan søke UiO:Livsvitenskap om midler til delfinansiering av åpne arrangementer som er i tråd med satsingens strategi.

Tid: 1. juni 2018

Vitenskapelig ansatte, postdoktorer og doktorgradsstudenter ved UiO kan søke om støtte for å styrke samarbeidet med internasjonale forskningsmiljø.

Tid: 31. mai 2018

Letten Foundation og Akademiet for yngre forskere har gått sammen om å etablere Lettenprisen. Hovedformålet med Lettenprisen er å anerkjenne og synliggjøre yngre forskeres bidrag innen helse, miljø, utvikling og likestilling i vid forstand.

Tid: 31. mai 2018

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) gir støtte til faglig fundert samarbeid innen høyere utdanning med fokus på master- og PhD-nivå. Det lyses nå ut midler til femårige prosjekter for perioden 2019-2023.

Tid: 1. mai 2018

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) fordeler en del av den årlige avkastningen fra de fond de forvalter til støtte av vitenskapelig virksomhet.

Tid: 20. mars 2018

The Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS) har som mål å sterke samarbeidet mellom de nordiske forskningsrådene. De støtter også samarbeid mellom nordiske forskere gjennom å finansiere workshoper.

Tid: 15. mars 2018

Norwegian Centennial Chair Program ved University of Minnesota lyser ut inntil USD 75.000 per år til 2-årige såkornprosjekter.

Tid: 15. mars 2018

Nordic Centre Fudan tilbyr service og fasiliteter til gjesteforskere, finansieringsmuligheter, og utdanningsrelaterte muligheter for studenter. Sentret nå lyser ut midler til akademiske aktiviteter (workshops, seminarer, kurs, etc.) ved senteret.

Tid: 15. mars 2018

UiO:Norden lyser midler med mål å styrke tverrfaglig samarbeid mellom enkeltforskere og forskergrupper ved UiO som ønsker å søke ekstern finansiering gjennom internasjonale, nordiske og nasjonale utlysninger, som Horizon 2020, Nordic Centre of Excellence (NCoE) og tilsvarende.

Tid: 15. mars 2018

Forskere ved minst to institutter eller fakulteter ved UiO med ulik fagprofil som planlegger utgivelse av tverrfaglige monografier, antologier eller temanummer i vitenskapelige tidsskrifter i tråd med UiO:Nordens profil kan søke om inn til kr. 70.000 i publiseringsstøtte.