Øvrige finansiører - Side 4

Tid: 15. mars 2018

Forskere ved minst to institutter eller fakulteter ved UiO med ulik fagprofil som planlegger utgivelse av tverrfaglige monografier, antologier eller temanummer i vitenskapelige tidsskrifter i tråd med UiO:Nordens profil kan søke om inn til kr. 70.000 i publiseringsstøtte.

Tid: 1. mars 2018

Regionalt forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD) lyser ut midler til forprosjekter.

Tid: 1. mars 2018

Fakultetet lyser ut såkornmidler for å stimulere til innovasjon innen utdanningsvitenskap. Maksimumsbeløpet det er mulig å søke på er NOK 100.000, og fakultetet har til sammen satt av NOK 250.000 til dette tiltaket for 2018.

Tid: 15. feb. 2018

Det norske universitetssenter i St. Petersburg er åpent for forsknings- og undervisningsaktiviteter innen alle vitenskapelige fagfelt. Senteret lyser nå ut midler til faglig nettverksbygging i 2018-19.

Tid: 15. feb. 2018

Forskere ved UiO kan søke om inn til 20 000 NOK for å arrangere en tverrfaglig workshop med mål å videreutvikle eksisterende samarbeid til en søknad om å bli UiO:Norden-forskergruppe.

Tid: 15. feb. 2018

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo, som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Tid: 14. feb. 2018

Regionalt forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD) lyser ut inntil 40 millioner kroner til regionale prosjekter.

Tid: 15. jan. 2018

Senter for grunnforskning (CAS) er Norges eneste tverrfaglige grunnforskningssenter. Senteret mottar nå prosjektforslag for 2020/2021.

Tid: 11. jan. 2018

The Young Scientists Summer Program at the International Institute for Applied Systems Analysis' (IIASA) offers fellowships for PhD students to undertake a summer project on a topic related to IIASA's research agenda.