Nasjonale finansieringskilder

Norges forskningsråd

Forskningsrådet finansierer alt fra prosjekter og nettverkstiltak til sentre og infrastruktur. Forskningsrådet gir også støtte til utvikling av fagmiljøene og forskning ved institusjoner. Ved UiO koordineres enkelte utlysninger sentralt - som SFFer, SFIer, FRIPRO Toppforsk - Fellesløftet og Nasjonal forskningsinfrastruktur. Merk at det er endringer i søknadsfrister og søknadsbehandling hos Forskningsrådet fra 2019.

SIU

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) administrerer, eller er nasjonalt kontaktpunkt for en rekke programmer hvor det lyses ut midler til internasjonalt samarbeid.

 

Andre nasjonale finansieringskilder

Oversikt over enkelte andre nasjonale finansieringskilder.

Kontakt