Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) forvalter en rekke nasjonale og internasjonale insentivordninger som skal fremme kvalitet i UH-sektoren. Diku tilbyr ulike programmer og midler som retter seg mot internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanning. Her er noen av programmene.

Tema Program Hva finansieres?
Erasmus+ for høyere utdanning Erasmus+
Samarbeid med land i Europa Arktisk forskning og studier Samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og forskningsorganisasjoner i Norge og Island innen arktisk vitenskap
EØS-midlene

Utdannings- og forskningssamarbeid med 11 europeiske land

 • Mobilitet for studenter, ansatte og forskere
 • Institusjonelle samarbeid
 • Forskningsprosjekter

Nordic Master Programme

 • Nordiske fellesgrader
Nordplus horisontal

Tverrsektorielt prosjekt- og nettverksamarbeid mellom utdanningsinstitusjoner i Norden og Baltikum

Nordplus høyere utdanning

Mobilitets og nettverkssamarbeid innen høyere utdanning mellom institusjoner i Norden og Baltikum

 • Studentmobilitet
 • Lærermobilitet
 • Administrasjon og planlegging av nettverk

Nordplus nordiske språk

Samarbeid mellom institusjoner i Norden og Baltikum

 • Aktiviteter som fremmer forståelse og bruk av nordiske språk blant unge
 • Utvikling av undervisningsmateriale
Samarbeid utenfor Europa

INTPART

Fremragende forsknings- og utdanningssamarbeid
med Norges prioriterte samarbeidsland

Nord-Amerika og nordområdene Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika Støtte til samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i USA og Canada
Nordområdeprogrammet 2013-2018 Utdanningssamarbeid med institusjoner i Canada, Japan, Kina, Russland, Sør-Korea og USA
Holst-stipendet Stipend til bachelorstudier ved Colombia University
Samarbeid med utviklingsland
NORPART Utdanningssamarbeid og toveis mobilitet på master og ph.d.-nivå med utvalgte utviklingsland
BRIKS og Eurasia UTFORSK Utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, Kina, India, Japan, Russland og Sør-Afrika
Indiaprogrammet (INCP) Utdannings- og forskningssamarbeid med India
Eurasiaprogrammet Utdannings- og forskningssamarbeid med Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Hviterussland, Kazakhstan, Kyrgyzstan ogTajikistan
Russlandsprogrammet
 • Mobilitet for studenter, ansatte og forskere
 • Utvikling av nettverk
 • Felleskurs
Samarbeid med Kina
 • Utvikling av institusjonelt samarbeid 
 • Utdanningssamarbeid
 • Nordområdene
 • Global mobilitet
Samarbeid med Brasil
 • Science without Borders (SwB)
 • CAPES-SIU Programme for Brazil-Norway Cooperation
 • Stipendprogram for brasilianske studenter
 • Mobilitet for studenter og forskere
 • Felles undervisning på master- og ph.d.-nivå
 • Innovasjon

Avsluttede programmer

Publisert 17. sep. 2015 10:34 - Sist endret 28. apr. 2020 16:26