Forskningsrådet

Forskningsrådet investerer i forskning og innovasjon som bygger kunnskap for en bærekraftig framtid og møter de store samfunnsutfordringene. Som forskningsorganisasjon er UiO Forskningsrådets mest sentrale målgruppe. Forskningsrådet tilbyr ulike søknadstyper som bidrar til å bygge fremragende forskningsmiljøer.

Nye søknadstyper og frister

Fra 2019 har Forskningsrådet etablert et nytt sett med søknadstyper som erstatter de gamle. Forskerprosjekt er Forskningsrådets mest benyttede søknadstype, og 29% av midlene går til forskerprosjekter. De nye søknadstypene er:

 • Forskerprosjekter, unge forskertalenter og int. mobilitetsstipend  - 10. april 2019
 • Innovasjonsprosjekter - 25. september 2019
 • Kompetanse- og samarbeidsprosjekter - 4. september 2019
 • Koordinerings- og støtteaktiviteter
 • Kommersialiseringsprosjekt - 25 september 2019
 • Forskningssenter
  • SFI 25. september 2019
  • SFF 15. november 2020
 • Forskningsinfrastruktur - offentliggjøring av 2018 utlysning september 2019

Endringer i søknadsfrister og søknadsbehandling i 2019

Søknadstyper der UiO har institusjonell koordinering og støtte

Rutiner og retningslinjer

 • Før du søker
 • Søknaden
 • Budsjettering
 • Arkivering
 • Rapportering

Kontakt om finansiering

Kontaktperson for Forskningsrådet i LOS: 

vibeke.alm@admin.uio.no

 

 

Finn kontaktpersoner ved enhetene