Forskningsinfrastruktur

Forskningsrådets utlysning Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur koordineres institusjonelt via Forskningsinfrastrukturutvalget.

Se mer informasjon på nettsidene til Forskningsrådet (tba)

Utlysning 2020

Forskningsrådet planlegger utlysning av midler til forskningsinfrastruktur med skissefrist 6. mai og søknadsfrist 19. november 2020.

 

UiOs prosess:

17. desember            Brev til enheter                                                

14. februar                 Enhetenes frist for å melde inn oversikt over  

                          enhetenes initiativer og søkerinitiativ

28. februar                Forskningsinfrastrukturutvalgets behandling

Slutten av mars      Forskningsrådet legger ut skisseutlysning

13. mai                     Enhetenes frist for oversikt over skisser 

20. mai                     Forskningsinfrastrukturutvalgets behandling

27. mai                     Forskningsrådets frist for skisser

Juni                          Forskningsrådet legger ut utlysning  

Juni                          Forskningsrådets informasjonsmøte for søkere

Sept/okt                   Støtte til budsjettutarbeidelse / Workshop

13. nov                     Forskningsinfrastrukturutvalgets behandling 

18. nov                     Forskningsrådets frist

                                                                         

Aktuell informasjon

Økonomi

 

Søkere må sjekke enhetenes egne prosesser og frister

 

 

Publisert 17. des. 2019 14:59 - Sist endret 9. mars 2020 09:53