Forskningsinfrastruktur

Forskningsrådets utlysning Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur koordineres institusjonelt via Forskningsinfrastrukturutvalget.

Se mer informasjon på nettsidene til Forskningsrådet (tba)

Utlysning 2020

Forskningsrådet planlegger utlysning av midler til forskningsinfrastruktur med skissefrist 6. mai og søknadsfrist 19. november 2020.

 

UiOs prosess:

17. desember            Brev til enheter                                                

tidlig 2020                  Forskningsrådet legger ut utlysning

14. februar                 Enhetenes frist for å melde inn oversikt over  

                          enhetenes initiativer og søkerinitiativ

28. februar                Forskningsinfrastrukturutvalgets behandling 

tidlig mars                Tilbakemeldinger til søkere

24. april                    Enhetenes frist for oversikt over skisser og  skisser

30. april                    Forskningsinfrastrukturutvalgets behandling

Slutten av mai          Forskningsrådets frist for skisser

Sept/okt                   Støtte til budsjettutarbeidelse / Workshop

13. nov                     Forskningsinfrastrukturutvalgets behandling 

18. nov                     Forskningsrådets frist

                                                                         

Aktuell informasjon

 

Søkere må sjekke enhetenes egne prosesser og frister

 

 

Publisert 17. des. 2019 14:59 - Sist endret 13. jan. 2020 15:58