Forskningsinfrastruktur

Forskningsrådets utlysning av midler Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur koordineres institusjonelt via Forskningsinfrastrukturutvalget.

Se mer informasjon på nettsidene til Forskningsrådet 

Utlysning 2020

Forskningsrådet planlegger utlysning av midler til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet med skissefrist 6. mai og søknadsfrist 18. november 2020 kl 13.00.

 

UiOs prosess:

17. desember          Brev til enheter                                                

14. februar               Enhetenes frist for å melde inn oversikt over  

                       enhetenes initiativer og søkerinitiativ

28. februar               Forskningsinfrastrukturutvalgets behandling

11. mars                   Forskningsrådets oblig. skisseutlysning

28. april                   Oppdatert Norsk veikart for                                                                        forskningsinfrastruktur  

13. mai                    Enhetenes frist for oversikt over skisser 

20. mai                    Forskningsinfrastrukturutvalgets behandling

27. mai                    Forskningsrådets frist for skisser til FADM

16. juni                   Forskningsrådet offentliggjør innkomne                                                     skisser, og søkere som har skisser som ikke                                           tilfredsstiller kriterier for tildeling vil få beskjed.

  6. juli                     Forskningsrådet offentliggjør utlysningen         

22. sept                   Forskningsrådets informasjonsmøte for                                                    søkere

28. august              Brev til enheter

  4. nov                  Enhetenes frist med oversikt over godkjente                                      søknader, kopi av søknader i pdf-format fra                                        portalen og støttebrev

13. nov                    Forskningsinfrastrukturutvalgets behandling 

18. nov kl 13.00     Forskningsrådets søknadsfrist                                                                         

Aktuell informasjon

Økonomi

Søkere må sjekke enhetenes egne prosesser og frister

 

 

Publisert 17. des. 2019 14:59 - Sist endret 29. okt. 2020 14:30