Forskningsrådet

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet har tre hovedmål for den nye strategiperioden 2020-2024: bærekraftig utvikling, grensesprengende forskning og radikal innovasjon, og omstilling i næringsliv og offentlig sektor. Forskningsrådet er UiOs viktigste finansieringskilde til eksternfinansierte prosjekter, og tilbyr ulike virkemidler som støtter oppunder UiOs forskningsambisjon: UiO skal fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning, og videre under ambisjon om å ta kunnskap i bruk: UiO skal bidra til verdiskaping og nye arbeidsplasser gjennom innovasjon og entreprenørskap.

 

Søknadstyper - og frister

Søknadstypene er:

 • Forskerprosjekter, unge forskertalenter og int. mobilitetsstipend  
 • Innovasjonsprosjekter 
 • Kompetanse- og samarbeidsprosjekter  
 • Koordinerings- og støtteaktiviteter
 • Kommersialiseringsprosjekt 
 • Forskningssenter
  • SFF V trinn 1 18. november 2020
 • Forskningsinfrastruktur - 18. november 2020 og med skissefrist 27.mai 2020

Se Søknadsfrister for 2020 og 2021 på Forskningsrådets nettside.

 • For mer om frister for 2021 se her

Rutiner og retningslinjer

Før du søker

 • Søknaden
 • Budsjettering
 • Arkivering
 • Rapportering

Kontakt om finansiering

Kontaktperson for Forskningsrådet i LOS: 

vibeke.alm@admin.uio.no

 

 

Finn kontaktpersoner ved enhetene