English version of this page

Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning - INTPART

Formålet med INTPART er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom økt samarbeid med sterke fagmiljøer i Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør- Afrika, Sør-Korea, USA, Tyskland og Frankrike.

Utlysning 2020

Se ny utlysning for 2020 med søknadsfrist kl. 13:00 18. november 2020. Det skal søkes om prosjekter av 5-års varighet og opptil NOK 10 mill. UiO har fått en kvote på 20 søknader totalt. Søknadsskjema på Forskningsrådets nettside åpner 7. oktober 2020. 

UiO kan sende 20 søknader.

Tidsplan og frister

 • 21.10: Forskningsrådet arrangerte webinarom utlysningen. Presentasjonen fra webinaret er tilgjengelig her
 • 22.10 kl. 11-12:30: Informasjonsmøte ved UiOs INTPART-team. 
 • 9.11: Frist for å sende fakultetenes oversikt over søknader til intpart-uio@admin.uio.no.
 • 18.11 kl. 13:00 CEST: SØKNADSFRIST i Forskningsrådet.
 • 18.11 kl. 13:00: Frist for oversendelse av UiOs maks. 20 godkjente søknader til Forskningsrådet (samtidig som søknadsfristen).

Se prosess for koordinering av UiOs søknader (pdf).

Om programmet

INTPART skal legge til rette for at fremragende fagmiljøer i Norge kan etablere/utvikle varige relasjoner med sterke fagmiljøer i de prioriterte landene Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør- Afrika, USA, Sør-Korea, samt Tyskland og Frankrike. Ordningen er et samarbeid mellom DIKU og Forskningsrådet og skal bidra til økt omfang og høyere kvalitet og relevans i det faglige samarbeidet med de utvalgte land, særlig gjennom gode koblinger mellom høyere utdannings- og forskningssamarbeid. Søknadene kan kombinere alle fagområder, temaer og land. Ytterligere informasjon om INTPART er tilgjengelig på nettsidene til NFR og nettsidene til DIKU. Utlysningen inneholder også lenke til 'template for project description'. 

Her kan du også gå rett inn på programbeskrivelsen

Se oversikt over eksisterende samarbeid på Global UiO

Søknadsfrist

Fristen i 2020 er 18. november kl. 13:00. Dette er også fristen for institusjonene til å sende liste over godkjente søknader til Forskningsrådet. Søknader som ikke står på denne listen vil ikke bli vurdert. Se prosess for koordinering av UiOs søknader (pdf). 

Eksempler på aktiviteter

 • Ekstrakostnader ved kortere eller lengre gjensidige mobilitetsopphold av studenter, forskere, ledere og administrativt personale dekkes etter Forskningsrådets satser for gjesteforsker- og utenlandsstipend (kortere opphold enn 3 måneder kan også dekkes)
 • Utvikling og gjennomføring av workshops, seminarer, konferanser, intensive kurs, feltkurs, sommerskoler o.l.
 • Samarbeid om pensumutvikling og utvikling av felles kurs, studieprogrammer og/eller grader
 • Planlegging og utvikling av forskningssamarbeid
 • Gjesteforelesninger og felles undervisning og veiledning av studenter og kandidater
 • Samarbeid med arbeids- og næringsliv
 • Andre aktiviteter som omfatter internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid

Les mer om utdanningssamarbeid i INTPART

Service og støtte ved UiO

INTPART-teamet består av medarbeidere fra Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon og Avdeling for studieadministrasjon. Vi kan bistå fakultetene og søkermiljøene med informasjon og rådgivning i søkeprosessen, gjennomlesning av søknader, samt med formelle krav som for eksempel samarbeidsavtaler og "letters of endorsement". De fleste fakultetene har en dedikert person som også kan hjelpe med de interne prosessene ifm søknaden. 

For budsjettoppsett og satser samt forvaltning av prosjektmidlene bistår enhetenes/instituttenes egne økonomikonsulenter. Det er også viktig å involvere både studieadministrasjonen og ledelsen ved de lokale enhetene.

Publisert 15. feb. 2018 12:29 - Sist endret 26. okt. 2020 14:31