English version of this page

Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning - INTPART

Formålet med INTPART er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom økt samarbeid med sterke fagmiljøer i Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør- Afrika, USA, Tyskland og Frankrike.

INTPART-utlysning 2019

Det har kommet en ny utlysning med frist 25. september 2019. Se utlysningen på Forskningsrådets nettsider

150 millioner kroner er tilgjengelig i denne utlysningen.

Det lyses ut midler til følgende:

 • Fase 1: nye prosjekter - opp til 4,5 millioner over 3 år. Egenandel av prosjektbudsjettet: minimum 20%
 • Fase 2A: forlengelse for innvilgede enkeltprosjekter fra 2015 og 2016 - opp til 3,5 millioner over 3 år. Egenandel av prosjektbudsjettet: minimum 40%.
 • Fase 2B: sammenslåing av prosjekter fra 2015 og 2016 som søker om forlengelse sammen - inntil 5 millioner over 4 år. Egenandel av prosjektbudsjettet: minimum 40%.

Koordineringsprosess for UIOs søknader

UiO har fått økt kvote: vi kan sende 20 søknader i år.

Tidsplan og frister

 • 27.08 kl. 14:00-16:00: Informasjonsmøte ved UiOs INTPART-team; 10. et. Lucy Smiths hus
 • 16.09 kl. 15:00: Frist for å sende fakultetenes oversikt over søknader til intpart-uio@admin.uio.no.
 • 25. 09 kl. 13:00 CEST: SØKNADSFRIST i Forskningsrådet.
 • 25.09 kl. 13:00: Frist for oversendelse av UiOs maks. 20 godkjente søknader til Forskningsrådet (samtidig som søknadsfristen).

Se prosess for koordinering av UiOs søknader (pdf).

Om programmet

INTPART skal legge til rette for at fremragende fagmiljøer i Norge kan etablere/utvikle varige relasjoner med sterke fagmiljøer i de prioriterte landene Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør- Afrika, USA, Tyskland og Frankrike. Ordningen er et samarbeid mellom DIKU (tidligere SIU) og Forskningsrådet og skal bidra til økt omfang og høyere kvalitet og relevans i det faglige samarbeidet med de utvalgte land, særlig gjennom gode koblinger mellom høyere utdannings- og forskningssamarbeid. Søknadene kan kombinere alle fagområder, temaer og land. Ytterligere informasjon om INTPART er tilgjengelig på nettsidene til NFR og nettsidene til DIKU. Utlysningen inneholder også lenke til 'template for project description'. 

Her kan du også gå rett inn på programbeskrivelsen

Se oversikt over eksisterende samarbeid på Global UiO

Søknadsfrist

25. september 2019 kl. 13:00. Dette er også fristen for institusjonene til å sende liste over godkjente søknader til Forskningsrådet. Søknader som ikke står på denne listen vil ikke bli vurdert. Se prosess for koordinering av UiOs søknader (pdf).

Eksempler på aktiviteter

 • Ekstrakostnader ved kortere eller lengre gjensidige mobilitetsopphold av studenter, forskere, ledere og administrativt personale dekkes etter Forskningsrådets satser for gjesteforsker- og utenlandsstipend (kortere opphold enn 3 måneder kan også dekkes)
 • Utvikling og gjennomføring av workshops, seminarer, konferanser, intensive kurs, feltkurs, sommerskoler o.l.
 • Samarbeid om pensumutvikling og utvikling av felles kurs, studieprogrammer og/eller grader
 • Planlegging og utvikling av forskningssamarbeid
 • Gjesteforelesninger og felles undervisning og veiledning av studenter og kandidater
 • Samarbeid med arbeids- og næringsliv
 • Andre aktiviteter som omfatter internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid

Les mer om utdanningssamarbeid i INTPART

Service og støtte ved UiO

INTPART-teamet består av medarbeidere fra Avdeling for forskningsadministrasjon og Avdeling for studieadministrasjon. Vi kan bistå fakultetene og søkermiljøene med informasjon og rådgivning i søkeprosessen, gjennomlesning av søknader, samt med formelle krav som for eksempel samarbeidsavtaler og "letters of endorsement".

For budsjettoppsett og satser samt forvaltning av prosjektmidlene bistår enhetenes egne økonomikonsulenter. Det er også viktig å involvere studieadministrasjonen lokalt.

Publisert 15. feb. 2018 12:29 - Sist endret 11. des. 2019 12:20