Arealbehov knyttet til samlokalisering

Fysisk samlokalisering er et av vurderingskriteriene for SFF. Egnede lokaler for fysisk samlokalisering av senteret forventes av Forskningsrådet at stilles til disposisjon av vertsinstitusjonen så raskt som mulig og senest innen et år fra kontraktinngåelse, jfr Krav og retningslinjer. UiOs institusjonelle retningslinjer for SFF synliggjør ansvarsnivå.

 

Budsjettering av arealkostnader    

Om arealkostnader fra Forskningsrådet:

Uansett hva type arealmessige tilpasninger det dreier seg om, SFF, nasjonal infrastruktur eller ei, så er dette kostnader (og ansvar) som er et anliggende for UiO. Forskningsrådet ønsker ikke å ha denne type kostnader inn i SFF- budsjettene.  Eventuell nasjonal infrastruktur eies av UiO, og ikke SFF’et. SFF’et vil selvsagt kunne  benytte kapasiteten til den nasjonale infrastrukturen og kalkulere dette inn under de «særskilt høye driftskostnadene» som leiested – dette som øvrige ordinære prosjekter.

 

Om arealkostnader fra UiOs Eiendomsaavdeling:

Evt. internhusleie må dekkes av aktuelt søkermiljø eller vertsenhet - instituttet og/eller fakultetet.

Evt kostnader knyttet til inventar og løsøre må dekkes av aktuelt søkermiljø eller vertsenhet - instituttet og/eller fakultetet.

 

Dokumentasjon av arealbehov knyttet til samlokalisering                                                    Når Forskningsrådet offentliggjør hvilke SFF V-sentre som blir finalister, trolig høsten 2021, vil disse søkermiljøene bes å estimerer arealbehov knyttet til samlokalisering og beskrive mulighetene de ser for seg. Henvendelse om dette vil sendes via aktuelle fakulteter/muséer.

Ved spørsmål om areal kontakt Britt Amundsen Hoel.

 

 

Publisert 6. juli 2019 11:24 - Sist endret 14. okt. 2019 10:53