SFI IV - prosess og informasjon

Om SFI IV-utlysningen

Tidsplan for SFI IV ved UiO

Dato

Aktivitet

August 2018

Innmelding av initiativ og utlysning av stimuleringsmidler

Desember 2018

Forskningsrådets offentliggjøring av utlysning

Januar 2019

Forskningsrådet legger ut utlysning

Februar 2019

Utlysning aktiv

Januar 2019

Tilbud om konsulentstøtte av Innovayt for søkere

Feb/Mars 2019

Skissegjennomgang med Innovayt for UiOs søkere

4.april 2019                                              kl 15.00

Frist skisse Forskningsrådet                                                        (Merk kun mulig å sende inn skisse en gang)

Mai/juni 2019 I house- ekspertpaneler for koordinatorsøknader

Juni 2019

Tilbakemelding fra Forskningsrådet på skisse

August Konsulentbistand

25. sept 2019 kl 13.00

Frist endelig søknad i Forskningsrådet.

Høst 2019 / vår 2020  Søknadsbehandling
Juni 2020 Vedtak om nye SFIer
Høsten 2020 Kontraktsforhandlinger og oppstart av nye SFIer
1. september 2020 Tidligst oppstart SFI
1. desember 2020 Senest oppstart SFI

Utlysningen

Alle søkere må gjøre seg godt kjent med Forskningsrådets utlysning (nettsiden i Forskningsrådet under omlegging), herunder flg dokumenter:

Merk Forskningsrådets engelske sider om SFI-utlysningen (nettsider er under omlegging) og selve utlysningen inkl.

UiOs politikk og retningslinjer

Review av skisse ved Innovayt

Innovayt gjennomgår skisse og gir tilbakemelding til søker (frist 10.februar og/eller 10. mars). Det er mulig med skype/telefon/eller tilsvarende møte. Det er estimert 7 timer per review pluss kommunikasjon med søker.

In house-ekspertpaneler for koordinatorsøknader

Gjennomføres i mai/juni.

Toppforskstøtte til tildelte koordinatorsentre

SFI-sentre koordinert av UiO tildeles 2 mill kr i virkeperioden. Det er ikke avklart om støtte vil tilkomme SFI-sentre hvor UiO er partner.

Arkivering av data

UiO har egne nettsider for forskningsdata og arkivering av data.

Økonomisk-, juridisk- og areal-støtte

Publisert 21. nov. 2019 10:27 - Sist endret 18. aug. 2020 04:59