Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er Norges kontor for internasjonale program og tiltak innenfor utdanning, og forvalter program for flere offentlige oppdragsgivere.

Under er det en oversikt over en del program som gjelder høyere utdanning. Noen omfatter også forskningssamarbeid og/eller doktorgrads- og lærermobilitet.

Tema Program Hva finansieres?
Erasmus+ for høyere utdanning Erasmus+
Samarbeid med land i Europa Arctic Research and Studies Norge og Island
 • Forskningssamarbeid
 • Studentutveksling / stipend
EØS-midlene

Utdannings- og forskningssamarbeid med 11 europeiske land

 • Mobilitet for studenter, ansatte og forskere
 • Institusjonelle samarbeid
 • Forskningsprosjekter

Nordic Master Programme

 • Nordiske fellesgrader
Nordplus horisontal

Tverrsektorielt prosjekt- og nettverksamarbeid mellom utdanningsinstitusjoner i Norden og Baltikum

Nordplus høyere utdanning

Mobilitets og nettverkssamarbeid innen høyere utdanning mellom institusjoner i Norden og Baltikum

 • Studentmobilitet
 • Lærermobilitet
 • Administrasjon og planlegging av nettverk

Nordplus nordiske språk

Samarbeid mellom institusjoner i Norden og Baltikum

 • Aktiviteter som fremmer forståelse og bruk av nordiske språk blant unge
 • Utvikling av undervisningsmateriale
Samarbeid med land utenfor Europa

INTPART

Fremragende forsknings- og utdanningssamarbeid
med Norges prioriterte samarbeidsland

Nord-Amerika og nordområdene Prosjektmidler Utdanningssamarbeid med institusjoner i USA og Canada
Nordområdeprogrammet 2013-2018 Utdanningssamarbeid med institusjoner i Canada, Japan, Kina, Russland, Sør-Korea og USA
Holst-stipendet Stipend til bachelorstudier ved Colombia University
Samarbeid med utviklingsland Students at Risk (StAR) Stipend til studentaktivister for å videreføre studier i Norge
NORPART Utdanningssamarbeid og toveis mobilitet på master og ph.d.-nivå med utvalgte utviklingsland
BRIKS og Eurasia UTFORSK Utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, Kina, India, Japan, Russland og Sør-Afrika
Indo-Norwegian Cooperation Programme in Higher Education and Research (INCP) Utdannings- og forskningssamarbeid med India
Eurasiaprogrammet Utdannings- og forskningssamarbeid med Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Hviterussland, Kazakhstan, Kyrgyzstan ogTajikistan
Nordisk-russisk samarbeid
 • Mobilitet for studenter, ansatte og forskere
 • Utvikling av nettverk
 • Felleskurs
 • Andre aktiviteter rettet mot bærekraftig og langsiktig samarbeid
Russlandsprogrammet 2011-16 Utdanningssamarbeid med Russland
Samarbeid med Kina
 • Utvikling av institusjonelt samarbeid 
 • Utdanningssamarbeid
 • Nordområdene
 • Global mobilitet
Samarbeid med Brasil
 • Science without Borders (SwB)
 • CAPES-SIU Programme for Brazil-Norway Cooperation
 • Stipendprogram for brasilianske studenter
 • Mobilitet for studenter og forskere
 • Felles undervisning på master- og ph.d.-nivå
 • Innovasjon

Avsluttede programmer

Publisert 17. sep. 2015 10:34 - Sist endret 28. jan. 2019 14:32