English version of this page

Arkivering av forskningsdata

Det finnes både nasjonale, internasjonale, og domenespesifikke arkiver som ivaretar internasjonale standarder for arkiveringen og tilgjengeliggjøringen av forskningsdata. UiOs forskere kan velge de arkiveringsløsningene som er mest hensiktsmessig i forhold til sitt fagområde og under eventuelle juridiske rammebetingelser. Samtidig må arkivene oppfylle FAIR-prinsippene.

Liste over arkiver:

Publisert 29. juni 2018 10:47 - Sist endret 2. okt. 2018 12:10