English version of this page

eInfrastruktur

Elektronisk infrastruktur (eInfrastruktur) består av verktøy og tjenester for de fleste fagområder, men er spesielt viktig for forskning som krever omfattende beregninger eller genererer store mengder data. eInfrastruktur omfatter også digitale registre og databaser. Klimaforskning, biologi, bioinformatikk, medisin, kjemi, fysikk, materialvitenskap, energiforskning og lingvistikk er eksempler på ulike fagområder som alle benytter e-infrastruktur.

eInfrastruktur omfatter grunnleggende tjenester som brukes innenfor de fleste fagområder, og utgjør et fundament for mange andre forskningsinfrastrukturer. eInfrastruktur er spesielt viktig for forskning som krever omfattende beregninger eller genererer store mengder data gjennom simulering og analyse, som klimaforskning, biologi, bioinformatikk, medisin, kjemi, fysikk, materialvitenskap, energiforsking og lingvistikk. Sensitive data må også kunne håndteres på en god måte.

eInfrastruktur ved UiO

Publisert 29. juni 2018 10:47 - Sist endret 27. sep. 2018 22:42