English version of this page

FAIR-prinsippene

Universitetet i Oslo ønsker å forvalte forskningsdata etter internasjonale standarder, som FAIR-prinsippene, og gjennom dette støtte utviklingen av et globalt forskningssamfunn hvor forskningsdata deles bredt. I regjeringens strategi, Forskningsrådets policy og EUs krav oppfordrer man at håndtering av forskningsdata er i samsvar med FAIR-prinsippene.

FAIR-prinsippene:

  • Findeable - gjenfinnbar;
  • Accessible - tilgjengelig; 
  • Interoperable - Data skal kunne åpnes, forstås, kombineres, gjenbrukes og bearbeides uten begrensinger, både nå og i fremtiden.
  • Reuseable - gjenbrukbar.

For at forskningsdataene skal være gjenbrukbare må kvaliteten være på topp og derfor må både data og metadata være gjenfinnbare, tilgjengelige og interoperable. Les mer her

 

Publisert 29. juni 2018 10:48 - Sist endret 12. nov. 2019 08:33