English version of this page

Forskningsdata og håndtering

Forskningsdata er fremstillinger av observasjoner, objekter eller annet materiale brukt som belegg eller grunnlagsmateriale i forskning.  ​. 

Åpne data

Åpne data er fritt tilgjengelige for gjenbruk, for bruk til nye formål og for redistribusjon. Det kan også være data som ligger i  lukket arkiv, men hvor metadataene er åpent tilgjengelig. UiOs politikk følger "åpen som standard"-prinsippet når det gjelder tilgang til forskningsdata. UiO skal bidra til at forskningsdata i utgangspunktet skal gjøres åpent tilgjengelig, men at det gjøres unntak for data som ikke kan eller bør gjøres tilgjengelig.

Hva er forskningsdatahåndtering?

Som forsker vil du allerede være kjent med mange av aktivitetene rundt forskningsdatahånderting. Forskningsdatahåndtering dekker omtrent alt  i forskningsdataenes livsløp gjennom et forskningsprosjekt.

Forskningsdatahåndtering inneholder ulike steg:

 • Lage en datahåndteringsplan (dhp) som forklarer hvordan dataene vil bli håndtert både under og etter forskningsprosjektet.
 • Lagre forskningsdata trygt og  sikkert gjennom forskningsprosjektet og dele det med autoriserte kolleger. 
 • Underveis i prosjekt er det viktig at dataene sorteres, organiseres og dokumenters sånn at resultatdata og verdifulle data kan gjenbrukes i fremtidige forskningsprosjekt, og oppfylle kravet om åpen som mulig lukket som nødvendig og FAIR-prinsippene. (Metadata og dokumentasjon)  

Hvorfor forskningsdatahåndtering?

"... we all do data, whether we are humanists, scientists or social scientists"

(Graham Pryor (2012)

 Forskningsdatahåndtering er god forskningspraksis:

 • øker verdien av forskning
 • forbedrer forskningssynlighet
 • Øker muligheten for mer sitering
 • minsker risikoen for å miste data og korrupsjon
 • unngår dataduplisering
 • muliggjør etterprøvbarhet av forskningen
 • legger til rette for deling og gjenbruk av data for fremtidige forskere
 • maksimere effekten av vitenskapelige publikasjoner
 • forbedre offentlig synlighet av finansiert forskning og oppmuntre til "borgervitenskap"
   

Forskningsdatahåndtering og tilgjengeliggjøring av offentlige forskningsdata kreves både av Regjeringen, Forskningsrådet, EU, ERC, og UiO med flere.

Kontakt oss

E-post: research-data@uio.no

Publisert 11. des. 2017 09:36 - Sist endret 28. okt. 2020 09:57