English version of this page

Kurs

UiO er i ferd med å etablere en portefølje av forskningsdatahåndteringskurs og opplæring rettet mot ulike grupper. Les mer her


Liste over kursressurser tilgjengelig på UiO og på nettet:
 

Kurs ved UiO
Sjekk ut Carpentry kursene på UiO. UB leverer også kurs i datahåndtering hvis kapasitet - ta kontakt på research-data@uio.no

USIT leverer kurs innenfor bruk av ulike IT-verktøy i forskning

Nettkurs
Research Data Mantra - Dette er et gratis nettbasert kurs laget av ansatte ved University of Edinburgh for forskere og andre som administrerer digitale data som en del av et forskningsprosjekt.

Parthenos kursmoduler med fokus på "emerging trends and best practice in data management, quality assessment and IPR issues" sett fra et humaniora perspektiv.

FOSTER-portalen er en e-læringsplattform som kombinerer treningsressursene til de som trenger å vite mer om åpen vitenskap(EU-prosjekt). Her finnes det en rekke kurs og webinarer om forskningsdatahåndtering

CESSDA digitalt opplæringsmateriell - Konsortium av europeisk samfunnsvitenskaps dataarkivressurser. Gode treningsressurser, som er rettet mot kursholdere.

Publisert 29. juni 2018 10:48 - Sist endret 19. okt. 2020 08:27