English version of this page

Lagring og organisering av aktive data

UiO har flere typer løsninger for lagring av aktive forskningsdata, alt fra små data (Long Tail Data) til store mengder data (Big Data). Les mer om lagringsløsninger ved UiO. Les mer om klassifisering av ulike typer data, og hvor ulike typer data bør lagres (lagringsguiden).

Organisering av aktive data

Tips til hva man bør tenke på når man skal håndtere og organisere forskningsdata:

  • Vær nøye med å sortere underveis
  • Lag gode og forståelige filnavn
  • Sett dato på filen når dataene er innhentet
  • Beskriv/loggfør kort hva som er gjort med dataene
  • Hvilke typer/versjon software blir brukt underveis
  • Usikker på hvilke metadata som skal brukes? Kontakt fagfeller eller bibliotekaren ved fagbiblioteket som kan veiled

Tips:

NSDs dokumentasjonsguide for arkivering av forskningsdata 

Liste for metadatastandarder (DCC)

 

 

 

Publisert 29. juni 2018 10:49 - Sist endret 7. jan. 2020 09:40