English version of this page

Lover og regler

Det er et betydelig regelverk med krav til datahåndtering, både nasjonalt og internasjonalt. Spesielt er det problemstillinger knyttet til personvern og opphavsrett. Prosjekter som faller inn under helseforskningsloven, personopplysningsloven, helseregisterloven eller bioteknologiloven har særskilte krav. Opphavsrettslige problemsstillinger knytter seg til hvem som eier forskningsdata, innholdet i eksisterende databaser, og nye databaser som helt eller delvis er basert på eksisterende databaser.

Som en del av forskningsetikken er det utarbeidet både nasjonale retningslinjer og institusjonelle retningslinjer som ivaretar riktig håndtering av forskningsdata:

Publisert 29. juni 2018 10:49 - Sist endret 7. feb. 2020 17:19