English version of this page

Organisering

Arbeidet med forskningsdatahåndtering er organisert i en tverradministrativ kompetansegruppe for forskningsdata. Gruppen består av medlemmer fra Universitetets senter for informasjonsteknologi, Universitetsbiblioteket og Avdeling for forskningsadministrasjon.

Gruppen har fått ansvar for å legge til rette for informasjon, kompetanseheving og institusjonslagring av aktive forskningsdata.

Sammen med Fagrådet for eInfrastruktur har kompetansegruppen fått følgende mandat:

"Fagrådet skal følge opp UiOs administrasjon av forskningsdata og vurdere tjenestetilbud og eInfrastruktur for slike data i samarbeid med kompetansegruppen for forskningsdata (UB, FADM  og USIT). Dette inkluderer kompetansebygging og oppfølging av nasjonale og internasjonale aktiviteter og program på området." Les mer her

Kompetansegruppens medlemmer:

Felles epostadresse: research-data@uio.no

 

Referat fra gruppemøter tilgangsbegrenset

 

 

 

 

Publisert 29. juni 2018 10:49 - Sist endret 4. aug. 2020 10:46