English version of this page

Forskningsprosjekt ved UiO

Støtte for deg som skal gjennomføre, administrere, delta i eller støtte et eksternfinansiert forskningsprosjekt ved UiO. 

NYTT: Råd i forbindelse med korona og gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter