Hvordan gjennomføre et eksternt finansiert prosjekt?

I likhet med å skrive en god prosjektsøknad, må man også lage en god plan for gjennomføring av prosjektet. Forskerstøtte på institutt og fakultet vil selvsagt bistå i dette arbeidet.

Det er viktig med løpende kommunikasjon med administrativ forskerstøtte. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Publisert 18. okt. 2017 13:52 - Sist endret 26. sep. 2018 13:32