Avslutning av prosjekt

Uansett prosjekttype skal det leveres en sluttrapport, og det bør også gjennomføres en intern prosjektevaluering.

Sluttrapport

Det er viktig å sette av tid til sluttrapporten. Rapporten utarbeides i nært samarbeid med forskerstøtte, men den faglige delen har prosjektleder ansvar for.

Prosjektevaluering

Etter at prosjektet er avsluttet bør en intern drøfting av hele søknadsprosessen gjennomføres– hva gjorde vi bra og hva bør vi bli bedre på?

Deltagere kan feks være i-leder, prosjektleder, forskningsleder, forskningsstøtte, og kommunikasjonsavdelingen.

Veien videre

Ofte kan man videreutvikle resultatene fra prosjektet. Det kan være en god ide å drøfte om en ønsker å fortsette prosjektet selv om finansieringen er slutt.

Rådfør deg gjerne med instituttleder, forskergruppen, kontorsjef og / eller forskerstøtte om videre muligheter, andre finansieringskilder med mer.