Kommunikasjonsplan og nettsider

Finansiører legger stadig mer vekt på formidling. En god formidlingsplan kan også være med på å styrke kvaliteten på forskningen.

Kommunikasjonsplan

Forskningsrådets definisjon av Forskningskommunikasjon er

«Kommunikasjon av vitenskapelige resultater, arbeidsmåter og holdninger fra forskningen til målgrupper utenfor feltet. Dette inkluderer tilrettelegging for dialog og deltakelse i den allmenne samfunnsdebatten.»

Ved siden av gjennomgang av planlagt publiseringsplan o.a. seminar og konferanseaktiviteter anbefales det å lage en formidlingsplan for prosjektets resultater i samarbeid med lokal nettredaktør og fakultetets kommunikasjonsseksjon.

Prosjektnettside

Prosjektet skal ha en nettside på enhetens forskningsprosjektoversikt. Denne lages i samarbeid med lokal nettredaktør.

Grafisk profil

I designmanualen for Universitetet i Oslo er tilhørlighet og gjenkjennelighet prioritert. 

Personpresentasjon

Er du som forsker profilert på nett via en god og dekkende personpresentasjon? Kontakt instituttets nettredaktør for bistand.

Publisert 10. okt. 2017 11:11 - Sist endret 3. jan. 2018 11:03