Oppstart

Uansett prosjekttype skal det være et oppstartsmøte der lokal forskerstøtte vil invitere prosjektleder og forskningsleder. Under er en oversikt over saker som skal gjennomgås på møtet.

Dette er et minimum av hva som må gjøres. Ulike prosjekttyper har ulike behov som kan kreve ytterligere avklaringer.

Prosjektøkonomistyring

  • Oppstart
  • Revidert budsjett

Kontraktsinngåelse

Husk at prosjekteier er UiO og/eller institutt. Forskerstøtte ordner med kontraktsignering.

Utlysninger av stillinger og frikjøp

Prosjektaktiviteter

En prosjektkalender gir en enkel oversikt og er et styringsverktøy for prosjektleder og forskningsadministrativ støtte.

Forskningsetikk og personvern

Nettsider og kommunikasjonsplan

  • Kommunikasjonsplan
  • Prosjektnettside
  • Grafisk profil
  • Personpresentasjon