Prosjektkalender

En prosjektkalender gir en enkel oversikt og er et styringsverktøy for prosjektleder og forskningsadministrativ støtte.

Formålet med en prosjektkalender er å ha en lettfattelig oversikt over prosjektaktiviteter, prosjektets delmål (milestones) og driftsmidler tilknyttet de ulike prosjektaktivitetene.

Administrasjonen lager utkast til prosjektkalender til oppstartsmøtet. Kalenderen ferdigstilles i samarbeid med prosjektleder.

Av Per Jørgen Ystehede
Publisert 21. sep. 2017 09:51 - Sist endret 7. feb. 2020 16:53