Utlysning av stillinger og frikjøp

På et eksternt finansiert prosjekt er det to former for ansettelser:

  • Prosjektansatte
  • Frikjøp

Prosjektansatte lønnes av prosjektmidlene i de stillinger man har søkt om midler til. Ofte er dette postdoktor, stipendiat og / eller vitenskapelig assistent. Stillingene må utlyses snarlig etter kontraktsinngåelse.  Dette gjøres i samarbeid med din kontorsjef.

Frikjøp viser til tidsbruken til faste ansatte under prosjektperioden, som er finansiert av prosjektmidlene. Andel frikjøp skal være avklart med instituttleder før søknad sendes inn. Se fakultetets retningslinjer for frikjøp.

Publisert 10. okt. 2017 10:47 - Sist endret 10. okt. 2017 14:41