Eksternt finansierte prosjekter ved MED

Enhetene ved MED har ulike rutiner for eksternfinansierte prosjekter. I tillegg har og fakultetet mange prosjekter som gjennomføres i samarbeid med OUS.

Alle rutinene for søknad, gjennomføring og avslutning av eksternfinansierte prosjekter ligger samlet på et sted (Engelsk).

Publisert 27. okt. 2015 13:36 - Sist endret 16. juni 2017 13:25