Utlysninger

Publisert 16. jan. 2018 15:12

Med dette lyser TF ut interne forskerstøttemidler for 2018, og ber samtidig om rapportering knyttet til bruk av tidligere tildelte midler.

Både rapportering og søknader sendes på epost til i.m.gjorva(at)teologi.uio.no innen onsdag 14. februar 2018.

Publisert 14. mars 2017 11:56

Med dette lyser TF ut interne forskerstøttemidler for 2017, og ber samtidig om rapportering knyttet til bruk av tidligere tildelte midler.

Både rapportering og søknader sendes på epost til i.m.gjorva(at)teologi.uio.no innen tirsdag 4. april 2017.