Eksternfinansierte prosjekter ved UV

Enhetene ved UV-fakultetet har felles rutiner for eksternfinansierte prosjekter. Forskerstøtte på institutt og fakultet bistår i arbeidet med både prosjektsøknader og drift.

Veileder for eksternfinansierte prosjekter

UV anbefaler prosjektledere med eksternfinansierte prosjekter å følge UiOs steg-for-steg veileder. Se også informasjon om:

Alle søknader må forankres før de sendes

Institusjonen (ved enhet eller fakultet) er prosjekteier og formell avsender av søknader. Alle søknader, store som små, både der vi er koordinator og der vi er partner, skal avklares med og godkjennes av ledelsen (på enhets- eller fakultetsnivå) før de sendes.

Forskningsinfrastruktur

Fakultetet har fire enheter som støtter forskerne. Forskningsinfrastrukturbehov skal meldes allerede i søknadsfasen - ta kontakt med den aktuelle enheten direkte.

Har du behov for lagringsplass? Ta kontakt med it-hjelp@uv.uio.no og beskriv dine data for å få en pris.

ERC søknader

Alle UV-forskere som ønsker å søke om ERC midler får personlig veiledning.

Fra tilslag til oppstart

Har du fått midler til et prosjekt? Vi veileder deg i prosessen fra tilsagnsbrev til prosjektstart.

Nyttige verktøy

Gode verktøy kan forenkle både søknadsarbeidet og prosjektdriften.