English version of this page

Før du søker

Forberedelser er viktig. Les tidligere søknader, les deg opp på ulike finansiørers krav til søknader og prosjekter. Husk å forankre prosjektet ditt hos ledelsen.

Ta kontakt med lokal forskerstøtte

Når du vurderer å søke om finansiering - ta kontakt med lokal forskerstøtte på ditt institutt/senter/fakultet så tidlig som mulig.

De kan hjelpe med budsjettering, planlegging av søknadsprosess og rigging av prosjektet - og gi råd og svare på spørsmål du har.

Finn kontaktpersoner for forskningsstøtte ved din enhet

Finansiering og utlysninger

Ekstern finansiering kan komme fra ulike finansiører, ta kontakt med kollegaer og lokal forskerstøtte for å finne ut hva som kan passe for deg og din forskningsidé.

Kurs og kompetanseutvikling

Det å skrive en god søknad er i økende grad en sjangerøvelse.

Forskjellige finansiører har gjerne klare forventninger om hvordan en søknad skal bygges opp og hva den skal inneholde. Det er også gjerne krav om å følge gitte oppsett og maler.

Forskjellige typer søknader

Hvordan en søknad skal se ut vil også være avhengig av hva slags type søknad det er. Det er for eksempel stor forskjell på å skrive søknad om et forskerprosjekt med en prosjektleder og en prosjektgruppe, versus det å søke som prosjektleder for et koordinatorprosjekt.

Les utlysning nøye og delta på kurs

Lære av tidligere søknader

Før du søker kan det være nyttig lærdom i tidligere søknader:

 • Lær av egne søknader og tilbakemeldinger på disse
 • Kontakt lokal forskerstøtte og spør om de har eksempler på søknader som har fått tilslag
 • Ta kontakt med kollegaer som har fått tilslag tidligere
 • For å se prosjekter som har blitt finansiert tidligere, kan du lese sammendragene i prosjektbanken hos Forskningsrådet og i EUs oversikt over prosjekter - CORDIS

Forankring hos ledelsen

 • Du som prosjektleder har ansvar for å forankre prosjektet ved din enhet.  
 • Forankring skjer i linjen til institutt- eller avdelingsleder.
 • Godkjenning fra leder skal dokumenteres, via e-post eller annet. 

Frister

Noen enheter har klare frister for forankring. 

Ta kontakt med lokal forskerstøtte for å finne fristene ved din enhet.

Hvorfor forankre?

Det er både faglige og økonomiske grunner til at det er viktig med god forankring. 

Husk at alle eksterne prosjekter, nesten uten unntak, koster noe for enheten/instituttet (i tillegg til din forskningstid).

Tidlig forankring gjør det lettere å få god administrativ støtte.  

Momenter som kan diskuteres: 

 • om det skal søkes (og til denne fristen) 
 • samarbeidspartnere 
 • forskningsetiske problemstillinger 
 • behov for forskningsadministrativ støtte 

For medisinsk og helsefaglig forskning gjelder egen rutine for intern fremleggelse av prosjekt (Se punkt 4.2). 

Enhetenes sider om eksternfinansierte prosjekter

Alle fakultetene, noen institutter og museene våre har egne lokale sider om eksternfinansierte prosjekter:

Spørsmål?

Finn kontaktpersoner for forskningsstøtte ved din enhet

Publisert 14. mai 2018 12:25 - Sist endret 7. feb. 2020 17:05