English version of this page

Forskpro

Forskpro (tidligere Helseforsk) er et verktøy UiO bruker for å holde oversikt over forskningsprosjekter.

Hvordan bruke Forskpro?

Her finner du informasjon om hvem som skal bruke Forskpro og hvordan det brukes.

    Gå til Forskpro

    Her kan du registrere nye prosjekter og se allerede registrerte prosjekter.

    Hva er Forskpro?

    Prosjektregistreringsverktøyet Forskpro erstattet Helseforsk 16.08.2019. 

    Brukerveiledninger for administratorer