Brukerveiledninger for administratorer

Sist endret 19. aug. 2020 14:55 av Ingvild Sollund

Rutiner rundt oppstart og innføring av Forskpro i miljøer som skal ta det i bruk for første gang.

Sist endret 28. juli 2020 10:28 av Ingvild Sollund

Slik skal e-postlister for notifikasjoner til enhetens superbrukere settes opp. Brukes i forbindelse med import av NSD-prosjekter til Forskpro.

Sist endret 28. juli 2020 10:18 av lenkeretter@localhost
Sist endret 25. nov. 2019 13:39 av Ingvild Sollund

Følgende roller har definerte oppgaver i Forskpro:

Sist endret 28. juli 2020 10:18 av lenkeretter@localhost

Beskrivelse av rettighetsmodellen i Forskpro.