Innføring av Forskpro i nye miljøer

Rutiner rundt oppstart og innføring av Forskpro i miljøer som skal ta det i bruk for første gang.

Enheter som ønsker å ta systemet i bruk må ta kontakt med forskpro-hjelp@admin.uio.no.

På et oppstartsmøte blir systemet gått gjennom og miljøet får muligheten til å stille de spørsmålene de lurer på.

I tillegg vil den som skal være superbruker på enheten få informasjon om hvilke ansvarsområder han/hun har, sett opp mot det ansvarsområdet FADM/AKS har. 

Oppstartsmøte med informasjon om systemet

 • Forventninger til systemet
 • Er innføringen forankret hos ledelsen på enheten?
 • Hvilke prosjekter skal inn?
  • Når er et prosjekt et prosjekt?
  • Skal prosjektledere selv registrere prosjektene?
 • Hva er tidsperspektivet for innføringen?
  • Når er miljøet klar for å ta systemet i bruk?
 • Ressurser og oppfølging
  • Kontaktperson på enheten
  • Hvem skal brukere henvende seg til på enheten?
 • Interne rutiner
  • Hvordan skal systemet brukes?
  • Fins det spesielle behov som ikke dekkes?

Møte/informasjon om brukeradministrasjon og forvaltning

(Dette er som regel mest relevant for superbrukere av systemet)

 • Dette gjør FADM / AKS
  • Oppretter mapper i Forskpro
  • Oppretter nettgrupper
  • Legger superbruker inn i moderatorgruppe slik at han/hun kan starte brukeradministrasjon
  • Være kontaktpunkt for superbruker
 • Dette skal superbruker ved enheten selv gjøre
  • Legge relevante personer i nettgrupper
  • Vedlikeholde brukertilganger i nettgrupper
  • Være kontaktpunkt for brukere på enheten
 • Forvaltning
  • Hvor sendes endringsønsker?
  • Hvor kan foreslåtte endringer fra andre enheter sees?
Publisert 14. aug. 2019 11:11 - Sist endret 9. okt. 2019 12:50