Oppsett av nye fakulteter/institutter

1. Opprett nettgrupper for styring av rettigheter

For hvert fakultet består nettgruppene av:

 1. Èn fakultetsgruppe
 2. Instituttgrupper for hvert av instituttene ved fakultetet
 3. Eventuelt seksjons/avdelingsgrupper dersom det er ønskelig

I tillegg skal hvert fakultet ha minimum én fakultetskoordinator. Oppgaven til denne personen er å administrere brukerne ved fakultetet.

Rettighetsmodell for Forskpro - hvem har tilgang?

Hvordan opprette nye nettgrupper

 1. Gå til brukerinfo.uio.no
 2. Logg inn og velg «Grupper» toppmenyen
 3. Trykk på «Ny gruppe»
 4. Gruppenavn angis på formatet:
  1. forskpro-[fakultet]
   1. [fakultet] byttes ut med forkortelsen for det aktuelle fakultetet, f.eks. sv
  2. forskpro-[fakultet]-[institutt]
   1. [fakultet] byttes ut med forkortelsen for det aktuelle fakultetet, f.eks. sv, og [institutt] med forkortelsen for det aktuelle instituttet f.eks. isv
 5. Beskrivelse av nettgruppen angis med hhv.:
  1. Fakultetsgruppe for administrasjon av Forskpro
  2. Instituttgruppe for administrasjon av Forskpro
 6. Moderatorgruppe legges til. Det er viktig at disse legges til med mellomrom:
  1. forskpro-af-usit forskpro-moderator
 7. Systemet gruppen skal være kjent i settes til:
  1. NIS_ng@uio
 8. Trykk «Søk om ny gruppe»
 9. Det kommer bekreftelse per e-post når gruppen har blitt opprettet

NB: Det tilbys ikke egne nettgrupper for avdelinger under et institutt, instituttnivå er det laveste vi tilbyr (unntak: Det odontologiske fakultet).

2. Hvordan legge til nye brukere i en nettgruppe

 1. Gå til brukerinfo.uio.no
 2. Logg inn og velg «Grupper» toppmenyen
 3. Velg den aktuelle gruppen brukerene skal legges inn i
 4. Under «Administrasjon av medlemskap» legges de aktuelle brukerne inn med brukernavn og kommaseparert i feltet for «Ny(e) brukerkonto(er)»
 5. Trykk «Legg til medlemmer»

NB: FADM/AKS legger inn fakultetskoordinator i gruppa "forskpro-moderator". Fakultetskoordinator overtar deretter jobben med brukeradministrasjon i fakultets- og instituttgruppene. Dette fordrer at det gjennomføres et opplæringsmøte hvor det gås gjennom hvordan brukere legges til.

Hvem skal ligge i hvilke grupper, og hvem administrerer gruppene

Gruppe Brukere Hvem administrerer
forskpro-af-usit Personer fra USIT og AF som jobber med forvaltning og drift av Helseforsk USIT
forskpro-moderator Fakultetskoordinator for fakultetene AF
forskpro-[fakultet] Dekan, forskningsdekan og forskningsrådgivere ved fakultetet Fakultetskoordinator
forskpro-[fakultet]-[institutt] Instituttleder, forskningsrådgivere og forskningsledere ved instituttet Fakultetskoordinator
forskpro-uioledelsen Universitetsdirektøren, representanter ved rektoratet, m.m. AF

3. Opprett mapper i Forskpro

For hvert fakultet består mappestrukturen av mapper for:

 • Fakultet
 • Institutter
 • Avdelinger
 • Seksjoner dersom en avdeling er stor og det ønskes mer finkornet oversikt

Hvordan opprette nye mapper

 1. Fakultetsmappe:

  1. Stå på toppnivå: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/forskpro/prosjekter/
  2. Administrer mappen, og velg «Ny mappe»
   1. Mappetype: Forskningsprosjektlisting
   2. Tittel: Forskningsprosjekter ved [fakultet]
   3. Mappenavn: Fakultetes forkortelse
  3. Gå til «Visuell profil»
   1. Endre navigering til «Tilbakepeker»
  4. Gå til «Rettigheter»
   1. Lese: Tillatt for alle
   2. Lese og skrive: Ikke satt
   3. Administrere - alle rettigheter:
    1. forskpro-af-usit,
    2. forskpro-[fakultet] (det aktuelle fakultetet)
    3. it-usit-vortex-drift
  5. Gå til «Rediger»
   1. Tittel: Forskningsprosjekter ved [fakultet]
   2. Tittel i menyer: [fakultet], f.eks.: Det medisinske fakultet
   3. Vis undermapper i innholdsfeltet: Ja
   4. Overskrift over undermapper: Velg enhet
   5. Antall kolonner med undermapper: 2
   6. Enhetskode: Fakultetes enhetskode, se oversikt her
  6. Etter at nye enheter er opprettet så må config-filen oppdateres.
 2. Instituttmappe (opprettes under fakultetsmappen):

  1. Gjenta punkt 1-3 under fakultetsmappe
   1. Tittel: Forskningsprosjekter ved [institutt]
   2. Mappenavn: Instituttets forkortelse
  2. Gå til «Rettigheter»:
   1. Rettighetene skal være likt som for fakultet, men i tillegg skal nettgruppen for forskpro-[fakultet]-[institutt] legges til for det aktuelle instituttet under «Administrere - alle rettigheter»
  3. Gå til «Rediger»
   1. Pkt. 1-5 er likt som for fakultet, men titler skal inneholde instituttnavn og ikke fakultet
   2. Antall kolonner med undermapper: 2 eller 3. Er det mange avdelinger ved et institutt er det hensiktsmessig med 3 kolonner, ellers brukes 2.
   3. Enhetskode: Sett denne til instituttets enhetskode
  4. Etter at nye enheter er opprettet så må config-filen oppdateres.
 3. Avdelingsmappe (opprettes under instituttmappen):

  1. Gjenta punkt 1-4 som for fakultet
   1. Titler og navn må gjenspeile avdeling
   2. Rettighetene skal være likt som for instituttet
  2. Gå til «Rediger»:
   1. Tittel og tittel i menyer: Som for institutt og fakultet, men må gjenspeile navnet til avdelingen
   2. Vis undermapper i innholdsfeltet: Nei
    1. Et unntak her er de tilfellene hvor et fakultet/institutt ønsker egne mapper for seksjoner
   3. Enhetskode: Sett denne til avdelingens enhetskode
   4. Etter at nye enheter er opprettet så må config-filen oppdateres.

 

Publisert 14. aug. 2019 11:11 - Sist endret 28. juli 2020 10:18