Innmelding av endringer

Feil, forslag til endringer og utvikling av ny funksjonalitet i systemet meldes inn til fakultetskoordinator ved ditt fakultet.

Fakultetskoordinator melder dette videre til FADM via e-post til forskpro-hjelp@admin.uio.no.

Forslagene presenteres på denne nettsida slik at alle kan se hvilke endringer som er foreslått.

September 2019 til februar 2020 foregår et utviklingsprosjekt for å implementere noen av ønskene som er meldt inn

Oversikt over innmeldte endringsforslag:

  • Mulighet for varsler - til ledere, til prosjektleder og til prosjektdeltagere

  • Mulighet for rapporter
  • Kobling mot REK, NSD, Cristin
  • Deling til eksterne
  • Oversikt over hvor og hvordan forskningsdata er lagret
  • Kobling mot ePhorte
  • Oversikt over prosjekter med biobanker
  • Mulighet for å skille mellom prosjekter hvor vi er forskningsansvarlig og hvor vi ikke er det
  • Relevant informasjon om kvalitetssystemet for helse integrert i Forskpro-skjemaet.
  • Mulighet for intern godkjenning i systemet
Publisert 14. aug. 2019 11:11 - Sist endret 14. aug. 2019 11:11