Ofte stilte spørsmål

Dette er en liste over de mest stilte spørsmålene omkring bruk av Helseforsk.

Hvem kan se vedlegg jeg laster opp?

Det er bare du, dine ledere, fakultetskoordinator og enkelte ansatte som jobber med brukerstøtte ved FADM og USIT som kan se prosjektbeskrivelse med vedlegg, vedtaksbrev for godkjenninger og andre dokumenter som lastes opp.

Hvordan registrerer jeg et prosjekt?

Gå til Forskpro - forskningsprosjektregisteret. Det kan hende du må logge deg på først – bruk da UiO-brukernavn og passord. Når du er logget inn, klikk på "registrer nytt prosjekt". Du får da opp dette bildet:

  1. Skriv inn tittel.
  2. Prosjektleder settes automatisk til den som registrerer, men du kan velge en annen UiO-ansatt.
  3. Ansvarlig enhet settes automatisk til den enheten prosjektleder hører til, men du kan endre dersom prosjektet tilhører en annen enhet. Dersom det under "ansvarlig enhet" står at det ikke finnes prosjektområde for din tilhørighet, ta kontakt med din fakultetskoordinator.
  4. Svar på de resterende spørsmålene.
  5. Klikk på "opprett".

Prosjektet er da opprettet, og du kan fylle inn nødvendig informasjon. Etter at feltene er utfylt, kan du laste opp prosjektbeskrivelse og andre relevante vedlegg. Det er bare du, dine ledere, fakultetskoordinator og enkelte ansatte som jobber med brukerstøtte ved FADM og USIT som kan se prosjektbeskrivelse med vedlegg, vedtaksbrev for godkjenninger og andre dokumenter som lastes opp.

Deretter kan du gå inn på fanen "godkjenninger" og registrere de godkjenningene prosjektet har.

Hvis prosjektet ikke behandler personopplysninger og ikke er helsefaglig er det ingen godkjenningsfane, men du kan laste opp alle vedlegg under "Prosjektbeskrivelse med vedlegg".

Publisert 14. aug. 2019 11:11 - Sist endret 22. aug. 2019 12:10