Informasjon om Forskpro

Forskpro er et verktøy UiO bruker for å holde oversikt over forskningsprosjekter. Forskpro erstattet Helseforsk 16.08.2019. 

Det skal piloteres på Institutt for statsvitenskap høsten 2019 og deretter rulles ut til enheter som ønsker det.

Helseforsk ble lansert i 2017 for å holde oversikt over medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter ved Universitetet i Oslo. Systemet hadde som formål å bidra til etterlevelse av helseforskningslovens krav om løpende oversikt og oppfølging. Høsten 2019 ble det erstattet av Forskpro, hvor alle typer prosjekter kan registreres, ikke bare helsefaglige. 

Formål med systemet

Systemet har som formål å:

  • bidra til etterlevelse av helseforskningslovens krav om løpende oversikt og oppfølging
  • støtte opp under forskningsetikklovens krav til institusjonen
  • gjøre det enklere for enhetene å holde oversikt over forskningsprosjektene sine

Videreutvikling, fase 2

Det er meldt inn flere endringsforslag i perioden Helseforsk har vært i drift.
Se alle innkomne endringsforslag.

September 2019 til februar 2020 pågår et utviklingsprosjekt for å implementere noen av ønskene som er meldt inn.
Følg prosessen i utviklingsprosjektet

Roller og ansvar

Roller og ansvar i Forskpro - hvem har ansvar for hva?

 

Publisert 14. aug. 2019 11:11 - Sist endret 14. aug. 2019 11:11