Kontaktinformasjon

Kontaktpunkt for fakultetskoordinatorer

Fakultetskoordinator kan ta kontakt med systemeier for å få bistand, melde om feil eller endringsønsker.