Forskpro - Forskningsprosjektregister

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 1–25 av 1331 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Fjeld, Heidi Exploring hydrocephalus among children. A qualitative study of treatment pathways and quality of care in the regions of Blantyre, Malawi Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern 2019 2025 23. jan. 2020
Solberg, Stine Supporting Shy Students in Elementary Schools - School Leaders in Action Institutt for spesialpedagogikk NSD 2016 2021 22. jan. 2020
Mathiesen, Liv Inhalasjonsveiledning til KOLS-pasienter på sykehus Seksjon for farmasøytisk biovitenskap REK 2018 2024 22. jan. 2020
Skirbekk, Helge Legerollen i psykisk helsevern Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2020 2021 22. jan. 2020
Cohen, Marjolaine How does Rapid Automatized Naming intervention improve reading fluency? Institutt for spesialpedagogikk NSD 2019 2020 22. jan. 2020
Burger, Emily Cost Effectiveness Analysis of Teleglaucoma Screening in Norway (BulbiTech) Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 21. jan. 2020
Stensløkken, Kåre-Olav Frigjøring av DNA under hjertekirurgi ved bruk av hjerte-lungemaskin Seksjon for fysiologi 21. jan. 2020
Torkildsen, Janne von Koss The Vocabulary learning challenge Institutt for spesialpedagogikk 21. jan. 2020
Helland-Riise, Fredrik Representational Aspects for Designing Intelligent Cognitive Ability Tests (RADICAT) Centre for Educational Measurement NSD 2016 2023 20. jan. 2020
Reis Costa, Denise Log-file Analysis in International Large-Scale Assessments (LOGAN) Centre for Educational Measurement 2018 2021 20. jan. 2020
Mørch, Anders PROgrammering og SKAPerverksted i skolen: Kompetanser for det 21. århundret og tilpasset opplæring for elever med Stort Læringspotensial (ProSkap-SL) Institutt for pedagogikk 2019 2022 19. jan. 2020
Fjermestad, Krister SIBS-RCT Psykologisk institutt REK 2019 2022 17. jan. 2020
Nordeng, Hedvig Marie Egeland MinSafeStart - Beslutningsverktøy for å fremme optimal behandling av kvalme og oppkast under graviditet Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi REK, NSD 2018 2022 17. jan. 2020
Nordeng, Hedvig Marie Egeland Risk of childhood cancer after prenatal exposure to antibiotics - A Nordic registry-based study Seksjon for farmasi REK, NSD 2019 2021 17. jan. 2020
Nordeng, Hedvig Marie Egeland Drug utilization and adherence patterns before, during and after pregnancy among Norwegian women Seksjon for farmasi REK, NSD 17. jan. 2020
Schubert, Thomas Sharing photos and graftification Psykologisk institutt 2019 2020 17. jan. 2020
Høye, Sigurd Better treatment for Acute Sinusitis In primary health Care (BASIC) WP3 Avdeling for allmennmedisin 2019 2023 17. jan. 2020
Høye, Sigurd Better treatment for Acute Sinusitis In primary health Care (BASIC) WP2 Avdeling for allmennmedisin 2019 2023 17. jan. 2020
Høye, Sigurd Better treatment for Acute Sinusitis In primary health Care (BASIC) WP1 Avdeling for allmennmedisin 2019 2023 17. jan. 2020
Høye, Sigurd Bruk av legevakt ved luftveisinfeksjoner Avdeling for allmennmedisin 2018 2022 17. jan. 2020
Löfkvist, Ulrika Depth and breadth in the vocabulary of school-aged children with hearing impairment Institutt for spesialpedagogikk Intern, REK, NSD 2019 2021 17. jan. 2020
Chen, Chia-Wen A Structural Equation Mixture Model for the Identification of Misconceptions with Certainty of Response Indices Centre for Educational Measurement NSD 2019 2021 17. jan. 2020
Mburu, Christina Brux Occupational well-being and stress management among social workers in Norway Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2019 2020 16. jan. 2020
Olsen, Rolf Vegar Educational Measurement in the Norwegian Context Centre for Educational Measurement 2017 16. jan. 2020
Haakstad, Haakon Thorbergsen Research on- and development of grading practices on undergraduate medical student examinations Centre for Educational Measurement 16. jan. 2020