Forskpro - Forskningsprosjektregister

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 1–25 av 1198 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Mburu, Christina Brux Perinatal Regionalization: Giving Birth and Far from Home, Experiences of Alaskan Mothers Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2019 2020 23. okt. 2019
Opheim, Randi Kvalitetsforbedringsarbeid i hjemmetjenesten - fra et lederperspektiv Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Intern, NSD 2019 2020 23. okt. 2019
Opheim, Randi "Point of care» diagnostisering og behandling av hepatitt c hos injiserande rusavhengige i eit mobilt lågterskel helsetiltak Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Intern, REK 2019 2020 23. okt. 2019
Stokke, Olav Schram STOCKSHIFT - Spatial shifts of marine stocks and the resilience of polar resource management Institutt for statsvitenskap 2016 2019 23. okt. 2019
Gopinathan, Unni Riktigere antibiotikabruk i kommunene: en avbrutt tidsserie studie Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK, NSD 23. okt. 2019
Hellesø, Ragnhild Erfaringer med dyreassisterte helsetjenester Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) 2018 2020 23. okt. 2019
Bragstad, Line Kildal Patient reported outcome measures after implementation of ERAS for gynae-oncology patients. A study with focus on postoperative nausea and vomiting. Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Intern 2019 2020 23. okt. 2019
Bragstad, Line Kildal Optimisation of community resources and systems of support to enhance the process of living with Parkinson’s Disease: a multi-sectoral intervention (OPTIM-PARK) Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) 2019 2022 23. okt. 2019
Qin, Ping Selvmord og villet egenskade i Norge: en undersøkelse med fokus på validering av data og påvirkninger av personlig sosiodemografiske status Klinikk psykisk helse og avhengighet REK, NSD 2013 2024 23. okt. 2019
Kristiansen, Anne Lene Småbarnskost 3 Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2018 2039 22. okt. 2019
Kristiansen, Anne Lene Spedkost 3 Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2018 2040 22. okt. 2019
Wigen, Tove Irene Longitudinell oppfølging av kariesutvikling hos barn fra fødsel til 12 års alder Avdeling for pedodonti og atferdsfag REK 2013 2020 22. okt. 2019
Iversen, Per Ole Plasmakonsentrajoner av mikronæringsstoffer hos pasienter med sigdcellesykdom Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2019 2020 22. okt. 2019
Stensløkken, Kåre-Olav Frigjøring av DNA under hjertekirurgi ved bruk av hjerte-lungemaskin Seksjon for fysiologi 22. okt. 2019
Mburu, Christina Brux Illness Support and Community Based Health Insurance in Northern Senegal Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2019 2020 22. okt. 2019
Wigen, Tove Irene MELLOM TENNA - Approximalkaries hos ungdom Avdeling for pedodonti og atferdsfag 2015 2025 22. okt. 2019
Wigen, Tove Irene MADE - Molars Affected by Disturbances in Enamel Avdeling for pedodonti og atferdsfag REK, NSD 2018 2027 22. okt. 2019
Vinknes, Kathrine Humane koststudier og energimetabolisme Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2015 2021 21. okt. 2019
Romøren, Maria Iodine in Somaliland Institutt for helse og samfunn REK 2019 2021 21. okt. 2019
Rustøen, Tone Opplevelse av kompetanse etter gjennomført kommunikasjonskurs Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) 21. okt. 2019
Lerdal, Anners Operasjonssykepleiernes bruk av forskning for egen praksis Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) 2019 2023 21. okt. 2019
Wøien, Hilde Behandling av kroniske sår eldre hos eldre i primærhelsetjenesten Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) NSD 2018 2019 18. okt. 2019
Svendsen, Edel Jannecke Kva erfaringer har sjukepleierene med tiltaksplanen "livets siste dager" til døyande personar med demens Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Intern, NSD 2018 2019 18. okt. 2019
Martinsen, Ørjan Grøttem Elektrokardiografisk tolkning av idrettshjerter ved bruk av algoritmer: en pilotstudie Elektronikk 18. okt. 2019
Waaktaar, Trine Ungdommers motstandskraft:Årsaker til og konsekvenser av resiliens (Resilient future) Psykologisk institutt REK, NSD 2006 2025 17. okt. 2019