Forskpro - Forskningsprosjektregister

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 1–25 av 1477 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Jenum, Anne Karen STORK G: Growth patterns in children aged 0-5 years in a cohort of multi-ethnic preschool children: identifying children at risk of developing overweight and obesity Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2014 2020 7. aug. 2020
Elstad, Maja Respirasjon og blodtrykksoscillasjoners effekt på hjertefrekvensvariabilitet Seksjon for fysiologi Intern, NSD 2017 2021 6. aug. 2020
Kvalem, Ingela Lundin Image-based sexual abuse perpetration and victimization by Norwegian adolescents and emerging adults: A mixed methods study Psykologisk institutt REK, NSD 2020 2024 4. aug. 2020
Wangen, Knut Reidar Nutrition-related education intervention to improve cognitive development among impoverished small children in rural Uganda: A cost-effectiveness analysis Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2019 2021 3. aug. 2020
Wangen, Knut Reidar Globalise the evidence, Localise the decision ‘’A comparative analysis of factors responsible for differences in cost effectiveness of Relapsing Remitting Multiple Sclerosis therapy between Norway and its price referenced countries’’ Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2020 2020 3. aug. 2020
Magnus, Jeanette H. Antiretroviral Treatment during Pregnancy and Pregnancy Outcome Det medisinske fakultet REK 2015 2020 30. juli 2020
Dalen, Knut Tomas The role of Plins and lipid droplets for hepatic and muscular insulin resistance Avdeling for ernæringsvitenskap 2013 2027 29. juli 2020
Abebe, Fekadu The protective role of secretory IgA and salivary IgG against Mycobacterium tuberculosis (Mtb) infection. Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern 27. juli 2020
Brennen, Timothy John The processing of tonal languages in the brain: Perception and production Psykologisk institutt 2019 2021 20. juli 2020
Tjerbo, Trond The influence of a clinical or business background in terms of allocation of time, in Dutch hospital boards Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NSD 2020 2020 16. juli 2020
Tjerbo, Trond We are just sitting here”: patient participation for elderly with dementia. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NSD 2020 2020 14. juli 2020
Moger, Tron Anders The effect of life-events on health, healthcare service utilization and healthcare expenditure in the Netherlands Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2020 2020 11. juli 2020
Holven, Kirsten Bjørklund FH og livslang kolesterolbelastning Avdeling for ernæringsvitenskap REK 10. juli 2020
Holven, Kirsten Bjørklund Effekt av melkeproteiner på kroppssammensetning, muskelstyrke, inflammasjon og benhelse hos eldre personer Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2024 10. juli 2020
Nordeng, Hedvig Marie Egeland EU-COVID-19 - a multinational registry-based linkage study with focus on risk and protective factors, clinical outcomes and mental health. Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi REK, NSD 2020 2022 8. juli 2020
Ottestad, Inger Ernæringsoppfølging og behandling i norske sykehus Avdeling for ernæringsvitenskap 2020 2025 30. juni 2020
Retterstøl, Kjetil Cysteinsenkende behandling mot fedme Avdeling for ernæringsvitenskap Intern, REK, NSD, Statens legemiddelverk 2019 2023 29. juni 2020
Moltzau, Lise Roman CyTOheart: Cytohesins in the heart - regulation of natriuretic peptide signaling Klinikk for laboratoriemedisin 2020 2020 29. juni 2020
Sailer, Uta Forelders holdninger og erfaringer med berøring Avdeling for atferdsmedisin 29. juni 2020
Hem, Erlend Selvmordsadferd og hjelpsøking blant veterinærer i Norge: arbeidsrelaterteog individuelle faktorer (NORVET-prosjektet) Avdeling for atferdsmedisin REK 29. juni 2020
Paulsen, Ragnhild Elisabeth CNS development in the fetus and newborn Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap 2020 2023 25. juni 2020
Olsen, Anne Olaug A quantitative cross-sectional survey on the awareness, knowledge, and attitudes of Oslo general practitioners towards hiv pre-exposure prophylaxis (PrEP) Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2019 2022 25. juni 2020
Andersen, Lene Frost Norkost 4 forprosjekt Institutt for medisinske basalfag NSD 2020 2045 25. juni 2020
Halvorsen, Trine Grønhaug Development of LC-MS based methods for determination of proteins in biological matrices Seksjon for farmasøytisk kjemi 2020 2030 25. juni 2020
Henriksen, Christine Kosthold og kroppssammensetning etter traumatisk ryggmargsskade Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2018 2024 24. juni 2020