Forskpro - Forskningsprosjektregister

Viser 1–25 av 1550 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Jenum, Anne Karen STORK G: Growth patterns in children aged 0-5 years in a cohort of multi-ethnic preschool children: identifying children at risk of developing overweight and obesity Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2014 2020 21. sep. 2020
Nielsen, Guri Engernes Investigation of a Norwegian clinical population of tinnituspatients with hyperacusis Institutt for spesialpedagogikk Intern 21. sep. 2020
Klette, Kirsti Linking Instruction and Student Achievement (LISA) Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 2012 2020 21. sep. 2020
Brandtzæg, Petter Bae Masteroppgave - kunstig intelligens i norske nyhetsredaksjoner Institutt for medier og kommunikasjon NSD 2020 2021 19. sep. 2020
Vestøl, Jon Magne Religion og etikk under koronapandemien: Læreres erfaringer fra fjernundervisningsperioden Institutt for lærerutdanning og skoleforskning NSD 2020 2021 18. sep. 2020
Brekke, Mette Fastlegens erfaringer med og synspunkter på barns og ungdommers langvarige abdominalsmerter. Avdeling for allmennmedisin 2020 2021 18. sep. 2020
Thoresen, Lisbeth Tidlig intervensjon knyttet til aldring og rus Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap NSD 2020 2021 18. sep. 2020
Granlund, Lise Operasjonalisering av Dembra sine undervisningsressurser i skolens praksis Institutt for lærerutdanning og skoleforskning NSD 2020 2021 18. sep. 2020
Siljan, Henriette Hogga Elevers bruk og forståelse av de retoriske begrepene Institutt for lærerutdanning og skoleforskning NSD 2020 2021 18. sep. 2020
Reber, Rolf Barns forståelse av aha-opplevelser Psykologisk institutt NSD 2019 2024 18. sep. 2020
Holm, Arne Organisering av introduksjonsprogrammet Institutt for statsvitenskap NSD 2019 2020 18. sep. 2020
Pedersen, Willy Strategier blant kvinnelige servitører i møte med seksualiserte henvendelser i utelivsbransjen Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi NSD 2020 2021 18. sep. 2020
Larsen, Anna Grøndahl Studentprosjekter MEVIT1013 Institutt for medier og kommunikasjon NSD 2020 2020 17. sep. 2020
Wahl, Astrid Klopstad Betydningen av simuleringsbasert trening for operasjonssykepleiere – sett i lys av deres holdninger til pasientsikkerhet, alder, erfaring, arbeidssted og fagretning Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap NSD 2020 2020 16. sep. 2020
Aastorp, Sissel testing Institutt for helse og samfunn 16. sep. 2020
Skumsnes, Reinert Vikjord Egyptology, feminist theory and alternative worlds: Body/sex/gender in New Kingdom Egypt, and their affective environments Senter for tverrfaglig kjønnsforskning 2020 2023 16. sep. 2020
Fangen, Katrine Reaching Out to Close the Border: The Transnationalization of Anti-Immigration Movements in Europe (MAM) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi NSD 2020 2024 16. sep. 2020
Kirmess, Melanie Telelogopedi. Bruk av videokonsultasjon i logopedisk behandling av personer med afasi under koronapandemien. Institutt for spesialpedagogikk NSD 2020 2023 15. sep. 2020
Meyer, Haakon E Kartlegging av risikofaktorer for livsstilssykdom blant Somaliske innvandrere Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2015 2021 15. sep. 2020
Meyer, Haakon E Risk factors for diabetes type-2 and cardiovascular disease among Somalis in Somaliland Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2016 2022 15. sep. 2020
Geissler, Paul Wenzel Anthrotox - E-waste, Repair, and Value (working title) Sosialantropologisk institutt NSD 2018 2022 15. sep. 2020
Rustan, Arild Risikofaktorer for type 2-diabetes og ryggsmerter Seksjon for farmasøytisk biovitenskap REK 2024 15. sep. 2020
Martin, Keir James Cecil Shrinking The Planet -China Sosialantropologisk institutt NSD 2020 2024 15. sep. 2020
Frigessi, Arnoldo Analyse av historiske livskvalitetsdata fra pasienter med lokalavansert hodeog halskreft behandlet med kurativ intensjon og innrullert i tidligere observasjonelle kliniske studier - Historisk studie, Big Data for Quality of Life (BD4QOL) Consortium. Avdeling for biostatistikk REK 15. sep. 2020
Jensen, Karen Hovland Sammenhengen mellom psykologisk trygghet og virtualitet for kunnskapsdeling i team Institutt for pedagogikk NSD 2020 2020 15. sep. 2020