Forskpro - Forskningsprosjektregister

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 1–25 av 1422 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Jenum, Anne Karen STORK G: Growth patterns in children aged 0-5 years in a cohort of multi-ethnic preschool children: identifying children at risk of developing overweight and obesity Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2014 2020 31. mars 2020
Høye, Sigurd Forebygger metenamin (Hiprex®) urinveisinfeksjoner hos kvinner? Avdeling for allmennmedisin REK 2017 2026 31. mars 2020
Høye, Sigurd Antibiotic prescription patterns among primary care physicians in Norway on the basis of immigrant status and country of education Avdeling for allmennmedisin REK 2019 2026 31. mars 2020
Høye, Sigurd Pasientforløp ved infeksjoner i Norge Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2017 2030 31. mars 2020
Rounge, Trine Ballestad Developing a pipeline for deep analyses of cancer-causing bacterial genes from metagenome data Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 31. mars 2020
Mathiesen, Liv Inhalasjonsveiledning til KOLS-pasienter på sykehus Seksjon for farmasøytisk biovitenskap REK 2018 2024 31. mars 2020
Moger, Tron Anders Cost Effectiveness Analysis of Tenofovir Alafenamide, Tenofovir Disoproxil Fumarate and Entecavir in the Treatment for Hepatitis B e Antigen-Positive Chronic Hepatitis B Patients in China Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2020 2020 30. mars 2020
Moger, Tron Anders Brukerstyrte kontroller av distale radiusfrakturer hos voksne, en helseøkonomisk gevinst? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2020 2020 30. mars 2020
Høye, Sigurd CovidNor Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 2020 2022 26. mars 2020
Jensen, Janicke Cecilie Liaaen Kliniske aspekter og biomarkører ved ulike sykdommer som medfører tørr munn og tørre øyne -ELDRE MULTIMEDISINERTE OG PSYKIATRISKE PASIENTER I SYKEHUS Oral kirurgi og oral medisin REK 2020 2024 26. mars 2020
Hrubos-Strøm, Harald Akershus sleep apnea clinical cohort Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2019 25. mars 2020
Hrubos-Strøm, Harald Akershus sleep apnea epidemiological cohort Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2018 2027 25. mars 2020
Blomhoff, Rune The Norwegian dietary guidelines and colorectal cancer survival (CRC-NORDIET) study: a food-based multicentre randomized controlled trial Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2011 2030 25. mars 2020
Ulven, Stine Marie Helseeffekter av marine omega-3 fettsyrer fra fiskeolje med ulik kvalitet Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2009 2022 25. mars 2020
Ulven, Stine Marie OptiEGG Avdeling for ernæringsvitenskap REK 25. mars 2020
Tateo, Luca The social perception of COVID19 risk and diffusion Institutt for spesialpedagogikk NSD 2020 23. mars 2020
Heggestad, Anne Kari Tolo Etikk i kommunale hjemmetjenester Senter for medisinsk etikk Intern 2020 2022 23. mars 2020
Lupattelli, Angela HEALTHx2: patient-centered approaches for studying the effectiveness and reproductive safety of antidepressant medication in perinatal women Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi REK 2019 2023 20. mars 2020
Tateo, Luca Life with COVID19 Institutt for spesialpedagogikk NSD 2020 2021 19. mars 2020
Straand, Jørund Nutrition and Medication management in home-dwelling older adults Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 2017 2023 12. mars 2020
Lie, Anne Helene Kveim Antibiotics use in Palestinian refugee camps in Lebanon Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2020 2023 12. mars 2020
Brusevold, Ingvild Johnsen The role of premature birth in Molar-incisor hypomineralisation Avdeling for pedodonti og atferdsfag REK 2016 2026 10. mars 2020
Bragstad, Line Kildal Optimisation of community resources and systems of support to enhance the process of living with Parkinson’s Disease: a multi-sectoral intervention (OPTIM-PARK) Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Intern, NSD 2019 2022 10. mars 2020
Dahl, Cecilie Nutritional and inflammation status in Norwegian pregnant women Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2020 2021 10. mars 2020
Kirmess, Melanie Å være barn og ungdom med ervervet afasi Institutt for spesialpedagogikk REK, NSD 2020 2021 10. mars 2020