Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 1–25 av 923 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Jenum, Anne Karen STORK G: Growth patterns in children aged 0-5 years in a cohort of multi-ethnic preschool children: identifying children at risk of developing overweight and obesity Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2014 2020 14. aug. 2020
Lunde, Ingvild Bergom Genital cutting: (re)constructing what? Comparing the medicalisation of six different genital cutting practices Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2020 2023 13. aug. 2020
Høye, Sigurd Helsesekretærens rolle ved tildeling av legekonsultasjon for luftveisinfeksjoner i allmennpraksis Avdeling for allmennmedisin NSD 2018 2019 10. aug. 2020
Elstad, Maja Respirasjon og blodtrykksoscillasjoners effekt på hjertefrekvensvariabilitet Seksjon for fysiologi Intern, NSD 2017 2021 6. aug. 2020
Wangen, Knut Reidar Nutrition-related education intervention to improve cognitive development among impoverished small children in rural Uganda: A cost-effectiveness analysis Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2019 2021 3. aug. 2020
Wangen, Knut Reidar Globalise the evidence, Localise the decision ‘’A comparative analysis of factors responsible for differences in cost effectiveness of Relapsing Remitting Multiple Sclerosis therapy between Norway and its price referenced countries’’ Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2020 2020 3. aug. 2020
Magnus, Jeanette H. Antiretroviral Treatment during Pregnancy and Pregnancy Outcome Det medisinske fakultet REK 2015 2020 30. juli 2020
Dalen, Knut Tomas The role of Plins and lipid droplets for hepatic and muscular insulin resistance Avdeling for ernæringsvitenskap 2013 2027 29. juli 2020
Abebe, Fekadu The protective role of secretory IgA and salivary IgG against Mycobacterium tuberculosis (Mtb) infection. Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern 27. juli 2020
Tjerbo, Trond The influence of a clinical or business background in terms of allocation of time, in Dutch hospital boards Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NSD 2020 2020 16. juli 2020
Tjerbo, Trond We are just sitting here”: patient participation for elderly with dementia. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NSD 2020 2020 14. juli 2020
Moger, Tron Anders The effect of life-events on health, healthcare service utilization and healthcare expenditure in the Netherlands Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2020 2020 11. juli 2020
Holven, Kirsten Bjørklund FH og livslang kolesterolbelastning Avdeling for ernæringsvitenskap REK 10. juli 2020
Holven, Kirsten Bjørklund Effekt av melkeproteiner på kroppssammensetning, muskelstyrke, inflammasjon og benhelse hos eldre personer Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2024 10. juli 2020
Ottestad, Inger Ernæringsoppfølging og behandling i norske sykehus Avdeling for ernæringsvitenskap 2020 2025 30. juni 2020
Retterstøl, Kjetil Cysteinsenkende behandling mot fedme Avdeling for ernæringsvitenskap Intern, REK, NSD, Statens legemiddelverk 2019 2023 29. juni 2020
Moltzau, Lise Roman CyTOheart: Cytohesins in the heart - regulation of natriuretic peptide signaling Klinikk for laboratoriemedisin 2020 2020 29. juni 2020
Sailer, Uta Forelders holdninger og erfaringer med berøring Avdeling for atferdsmedisin 29. juni 2020
Hem, Erlend Selvmordsadferd og hjelpsøking blant veterinærer i Norge: arbeidsrelaterteog individuelle faktorer (NORVET-prosjektet) Avdeling for atferdsmedisin REK 29. juni 2020
Olsen, Anne Olaug A quantitative cross-sectional survey on the awareness, knowledge, and attitudes of Oslo general practitioners towards hiv pre-exposure prophylaxis (PrEP) Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2019 2022 25. juni 2020
Andersen, Lene Frost Norkost 4 forprosjekt Institutt for medisinske basalfag NSD 2020 2045 25. juni 2020
Henriksen, Christine Kosthold og kroppssammensetning etter traumatisk ryggmargsskade Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2018 2024 24. juni 2020
Høye, Sigurd Riktigere antibiotikabruk i kommunene: en avbrutt tidsserie studie Avdeling for allmennmedisin Intern, REK, NSD 23. juni 2020
Rosvold, Elin Olaug Erfaringer fra medisinstudenters praksis på sykehjem Avdeling for allmennmedisin Intern, NSD 2015 2019 23. juni 2020
Taubøll, Erik ProTLE Nevroklinikken 2013 22. juni 2020