Helseforskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 1–25 av 889 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Jenum, Anne Karen STORK G: Growth patterns in children aged 0-5 years in a cohort of multi-ethnic preschool children: identifying children at risk of developing overweight and obesity Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2014 2020 8. apr. 2020
Pedersen, Reidar A cluster randomised study on implementation of guidelines on family involvement during severe mental illness Senter for medisinsk etikk Intern, REK 2018 2025 8. apr. 2020
Moger, Tron Anders The effect of life-events on health, healthcare service utilization and healthcare expenditure in the Netherlands Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2020 2020 8. apr. 2020
Scholz, Hanne Utvikling av "organ-on-a-chip" systemer in vitro for å studere fysiologiske responser fra organer, organlignende systemer innen metabolsk aktivt vev SFF - Hybrid Technology Hub REK 7. apr. 2020
Corander, Jukka Identifikasjon av nye antigener ved gonoré for vaksinutvikling Avdeling for biostatistikk REK 7. apr. 2020
Scholz, Hanne Etablering av kunstige biologiske systemer for bedre og mer effektiv fremstilling av endocrine progenitor celler eller insulinproduserende celler med bruk av stamcelle teknologi SFF - Hybrid Technology Hub REK 7. apr. 2020
Stensløkken, Kåre-Olav Frigjøring av DNA under hjertekirurgi ved bruk av hjerte-lungemaskin Seksjon for fysiologi Intern, REK 6. apr. 2020
Gebremariam, Mekdes Sosiale forskjeller i kroppsvekt blant ungdom, mekanismer og mulige intervensjoner Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2018 2022 2. apr. 2020
Gebremariam, Mekdes Understanding multilevel determinants of dietary behaviors, physical activity and sedentary behaviors Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2019 2022 2. apr. 2020
Moger, Tron Anders KREVID-studien: Videokonsultasjon med lege for pasienter ved poliklinikk for kreftsykdommer og blodsykdommer - hva er potensialet? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, NSD 2020 2020 2. apr. 2020
Høye, Sigurd Forebygger metenamin (Hiprex®) urinveisinfeksjoner hos kvinner? Avdeling for allmennmedisin REK 2017 2026 31. mars 2020
Høye, Sigurd Antibiotic prescription patterns among primary care physicians in Norway on the basis of immigrant status and country of education Avdeling for allmennmedisin REK 2019 2026 31. mars 2020
Høye, Sigurd Pasientforløp ved infeksjoner i Norge Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2017 2030 31. mars 2020
Moger, Tron Anders Cost Effectiveness Analysis of Tenofovir Alafenamide, Tenofovir Disoproxil Fumarate and Entecavir in the Treatment for Hepatitis B e Antigen-Positive Chronic Hepatitis B Patients in China Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2020 2020 30. mars 2020
Moger, Tron Anders Brukerstyrte kontroller av distale radiusfrakturer hos voksne, en helseøkonomisk gevinst? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2020 2020 30. mars 2020
Høye, Sigurd CovidNor Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 2020 2022 26. mars 2020
Hrubos-Strøm, Harald Akershus sleep apnea clinical cohort Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2019 25. mars 2020
Hrubos-Strøm, Harald Akershus sleep apnea epidemiological cohort Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2018 2027 25. mars 2020
Blomhoff, Rune The Norwegian dietary guidelines and colorectal cancer survival (CRC-NORDIET) study: a food-based multicentre randomized controlled trial Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2011 2030 25. mars 2020
Ulven, Stine Marie Helseeffekter av marine omega-3 fettsyrer fra fiskeolje med ulik kvalitet Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2009 2022 25. mars 2020
Ulven, Stine Marie OptiEGG Avdeling for ernæringsvitenskap REK 25. mars 2020
Heggestad, Anne Kari Tolo Etikk i kommunale hjemmetjenester Senter for medisinsk etikk Intern 2020 2022 23. mars 2020
Straand, Jørund Nutrition and Medication management in home-dwelling older adults Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 2017 2023 12. mars 2020
Lie, Anne Helene Kveim Antibiotics use in Palestinian refugee camps in Lebanon Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2020 2023 12. mars 2020
Bragstad, Line Kildal Optimisation of community resources and systems of support to enhance the process of living with Parkinson’s Disease: a multi-sectoral intervention (OPTIM-PARK) Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Intern, NSD 2019 2022 10. mars 2020