Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 1–25 av 324 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Kristoffersen, Espen Saxhaug Ny behandling ved migrene Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2024 12. okt. 2019
Rustøen, Tone Opplevelse av kompetanse etter gjennomført kommunikasjonskurs Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) 21. okt. 2019
Stensløkken, Kåre-Olav Frigjøring av DNA under hjertekirurgi ved bruk av hjerte-lungemaskin Seksjon for fysiologi Intern, REK 6. apr. 2020
Mehlum, Lars Prediktorer for klinisk forløp og terapirespons ved dialektisk atferdsterapi Klinikk psykisk helse og avhengighet Intern, REK 19. feb. 2020
Lindbæk, Morten Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunene («RASK») Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 25. feb. 2020
Ulven, Stine Marie OptiEGG Avdeling for ernæringsvitenskap REK 16. okt. 2020
Scholz, Hanne Utvikling av "organ-on-a-chip" systemer in vitro for å studere fysiologiske responser fra organer, organlignende systemer innen metabolsk aktivt vev SFF - Hybrid Technology Hub REK 16. okt. 2020
Holven, Kirsten Bjørklund Betydning av kostfaktorer for utvikling av skrøpelighet hos eldre personer Avdeling for ernæringsvitenskap REK 16. apr. 2020
Holven, Kirsten Bjørklund FH og livslang kolesterolbelastning Avdeling for ernæringsvitenskap REK 10. juli 2020
Sailer, Uta Forelders holdninger og erfaringer med berøring Avdeling for atferdsmedisin NSD 22. okt. 2020
Frigessi, Arnoldo Analyse av historiske livskvalitetsdata fra pasienter med lokalavansert hodeog halskreft behandlet med kurativ intensjon og innrullert i tidligere observasjonelle kliniske studier - Historisk studie, Big Data for Quality of Life (BD4QOL) Consortium. Avdeling for biostatistikk REK 15. sep. 2020
Holven, Kirsten Bjørklund Betydning av Lp(a) for risiko for Hjerte- og kar sykdom Avdeling for ernæringsvitenskap REK 12. okt. 2020
Spurkland, Anne Evaluation of TSAd as a target for cancer therapy Seksjon for anatomi REK 2019 25. okt. 2020
Thoresen, Lisbeth Praksis og erfaringer med «forberedende samtaler om livets sluttfase» (ACP) i norske sykehjem Avdeling for helsefag Intern, NSD 2018 13. nov. 2017
Clausen, Thomas Undersøkelse av overdosedødsfall og kodepraksis av slike dødsfall; en fler-lands sammenlignende studie Senter for rus- og avhengighetsforskning Intern, NSD 28. sep. 2017
Opheim, Randi Helserelatert livskvalitet etter Cystektomi operasjon Avdeling for sykepleievitenskap NSD 10. mai 2018
Thoresen, Lisbeth Skoveiledning rettet mot personer med diabetes. En kvalitativ studie om hvordan skoråd konstrueres og opprettholdes til personer med diabetes som har eller er i risiko for å utvikle fotsår. Avdeling for helsefag Intern, NSD 2017 18. jan. 2018
Clausen, Thomas Nalokson utplassering Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 21. mars 2018
Biong, Stian Nissen Foreldres opplevelse i møte med helsetjenestens lavterskeltiltak for rusavhengige Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 27. mars 2018
Bukten, Anne Hva skaper en god relasjon mellom domfelt og ansatte i kriminalomsorgen? Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 27. mars 2018
Martinsen, Egil Wilhelm Oslo Bariatric Surgery Study Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 27. mars 2018
Holter, Marianne Therese Smogeli Røykeslutt med et internettbasert røykesluttprogram Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 27. mars 2018
Biong, Stian Nissen Rekreasjonsbruk av nye rusmidler: Et folkehelseperspektiv Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 27. mars 2018
Dammen, Toril Oppmerksomhetstrening ved psykologisk stress hos hjertepasienter med koronarsykdom Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 16. apr. 2020
Magnus, Jeanette H. Explaining the predictors of intention and practice of Exclusive Breastfeeding among women in Dedo district, Jimma Zone, Ethiopia: By using Theory of Planned Behaviour Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 23. nov. 2020