Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 1–25 av 476 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Spurkland, Anne Immunologiske studier av friske blodgivere 1 Seksjon for anatomi REK 2009 2019 5. jan. 2021
Jenum, Anne Karen STORK G: Modifiable determinants of childhood obestity Avdeling for allmennmedisin REK 2017 2020 18. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G: Forekomst og prediktorer for svangerskaps- og barseldepresjon i en multietnisk befolkning Avdeling for allmennmedisin REK 2011 2019 17. des. 2020
Jenum, Anne Karen ROSA 4: A gender perspective on type 2 diabetes. Are ethnic differences in future risk of complications most pronounced in women? Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2015 2020 17. des. 2020
Moen, Anne Hvordan vurderer operasjonssykepleierne pleietyngde innenfor kjerneområdene i sitt arbeid? Avdeling for sykepleievitenskap Intern, NSD 2018 2020 3. nov. 2020
Collas, Philippe ChroMet - Coupling metabolic state to spatial chromatin organization in adipose progenitor cells Seksjon for Biokjemi REK 2013 2018 26. okt. 2020
Spurkland, Anne Evaluation of TSAd as a target for cancer therapy Seksjon for anatomi REK 2019 25. okt. 2020
Duttaroy, Asim K. Effekt av inntak av fruktekstrakter på kardiovaskulære risikofaktorer Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2020 16. okt. 2020
Lie, Anne Helene Kveim Sexual health needs of transgender migrants who sell/swap sex Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK, NSD 2018 2019 23. sep. 2020
Høye, Sigurd Helsesekretærens rolle ved tildeling av legekonsultasjon for luftveisinfeksjoner i allmennpraksis Avdeling for allmennmedisin NSD 2018 2019 10. aug. 2020
Magnus, Jeanette H. Antiretroviral Treatment during Pregnancy and Pregnancy Outcome Det medisinske fakultet REK 2015 2020 30. juli 2020
Rosvold, Elin Olaug Erfaringer fra medisinstudenters praksis på sykehjem Avdeling for allmennmedisin Intern, NSD 2015 2019 23. juni 2020
Aas, Eline IPF idiopatisk lungefibrose Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2020 2020 5. juni 2020
Omsland, Tone Kristin Trafikkulykker og uførhet Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2020 2020 27. mai 2020
Moen, Kåre Putting Off Puberty: A Study of the Experiences of Transgender Adolescents and Their Families Seeking Puberty Blockers in Norway Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2017 2019 9. mars 2020
Andersen, Marit Helen Klinikeres erfaringer med oppgavedeling fra en sengepost i spesialisthelsetjenesten Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Intern, NSD 2018 2020 5. mars 2020
Andersen, Marit Helen Pasientundervisning ved nyretransplantasjon:fra forskning til hverdagspraksis. En studie av kunnskapstranslasjon Avdeling for helsefag Intern 2014 2019 5. mars 2020
Moen, Kåre Health seeking behaviour, access and utilisation of health care services among men who have sex with men in Botswana, South Africa and Zimbabwe Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2017 2018 3. mars 2020
Aasbø, Gunvor En studie om erfaringer av synsrehabilitering og det å leve med synsvansker etter hjerneslag Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, REK, NSD 2019 2020 24. feb. 2020
Moen, Anne SUCCESS – SUccessful Caregiver Communication and Everyday Situation Support in dementia care Avdeling for sykepleievitenskap 2016 2020 20. feb. 2020
Aas, Eline Cost effectiveness analysis of two different bariatric surgeries in Norway based on the Oseberg study Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline Cost-Effectiveness of Early Asymptomatic Biomarker Detection and Monitoring in Patients with Alzheimer’s Disease: An Explorative Scenario Analysis Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline earlyHTA of NeoDoppler to monitor cerebral blood flow velocity in pediatric cardiac surgery Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline Cost-effectiveness analysis of pembrolizumab compared to the standard of care chemotherapy and pembrolizumab combination therapy as first line treatment for PD-L1 positive non-small cell lung cancer in the Slovak Republic Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline Cost-effectiveness of vortioxetine versus escitalopram and venlafaxine XR as first-line treatments of severe major depressive disorder in Finland. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020