Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 1–25 av 265 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Skirbekk, Helge Health and care services managers experiences with follow up procedures for staff on sick leave – what characterizes difficult follow-up cases Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2021 2021 21. jan. 2021
Skirbekk, Helge Overforbruk av bildediagnostikk i sjukehus? Rapportert behov og grunnlag for læringsaktiviteter hos henvisende leger tidlig i karrieren. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2021 2021 21. jan. 2021
Dahl, Cecilie Documenting the undocumented - The use of maternal health care and pregnancy outcomes in undocumented migrant women in Norway Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2021 2024 21. jan. 2021
Hellesø, Ragnhild Connecting ORAL health and home care services for homebound patients in Norway (CORAL) Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Intern, REK 2020 2025 13. jan. 2021
Veierød, Marit Bragelien Prognostic factors in cutaneous melanoma Avdeling for biostatistikk Intern, NSD 2020 2026 11. jan. 2021
Veierød, Marit Bragelien Fysisk aktivitet og melanom Avdeling for biostatistikk Intern 2019 2022 11. jan. 2021
Veierød, Marit Bragelien Pigmentation, UV exposure and melanoma Avdeling for biostatistikk Intern 2016 2026 11. jan. 2021
Sandset, Tony Joakim Health Literacy and Access to Sexual Healthcare Services Among Male Sexual Minorities in Istanbul Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern 2020 2021 11. jan. 2021
Holven, Kirsten Bjørklund Helseeffekt av ketolinsyre Avdeling for ernæringsvitenskap REK, NSD 2021 2031 10. jan. 2021
Eskeland, Ragnhild Gene regulation and nuclear organisation in Liposarcomas Seksjon for Biokjemi 2019 2022 10. jan. 2021
Veierød, Marit Bragelien Melanoma heterogeneity: understanding for better prevention Avdeling for biostatistikk Intern, REK 2016 2026 7. jan. 2021
Thoresen, Magne National training initiative to make better use of biobanks and health registry data; methylation and melanoma Avdeling for biostatistikk 2016 2021 5. jan. 2021
Retterstøl, Kjetil Trender i lipidprofil i den norske befolkning etter år 2000 Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2023 5. jan. 2021
Spurkland, Anne Immunologiske studier av friske blodgivere 2 Seksjon for anatomi REK 2021 2030 5. jan. 2021
Hem, Erlend Selvmordsadferd og hjelpsøking blant veterinærer i Norge: arbeidsrelaterteog individuelle faktorer (NORVET-prosjektet) Avdeling for atferdsmedisin REK 2020 2023 5. jan. 2021
Vinknes, Kathrine Humane koststudier og energimetabolisme Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2015 2021 5. jan. 2021
Werner, Erik Lønnmark LEGENS MESTRING I ARBEIDET MED SYKMELDING HOS PASIENTER MED SUBJEKTIVE OG SAMMENSATTE LIDELSER Institutt for helse og samfunn NSD 2020 2021 4. jan. 2021
Brekke, Hilde Kristin Amming, vekt og hjerte-karsykdom Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2030 4. jan. 2021
Veierød, Marit Bragelien Sun exposure, sunscreen and solarium as risk factors for squamous cell carcinoma Avdeling for biostatistikk Intern 2017 2021 21. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G: DNA METHYLATION, GESTATIONAL DIABETES AND DIABETES-RELATED RISK FACTORS Avdeling for allmennmedisin REK 2020 2024 18. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G-- Master og studentprosjekter 2020: 1) Selvrapportert helse 2) Avdeling for allmennmedisin REK 2020 2025 18. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G: Assessing the impact of continence status during pregnancy on postpartum urinary incontinence Avdeling for allmennmedisin REK 2020 2022 18. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G 2 pilot: Oppfølgingsstudie av kvinner og barn som var med i prosjektet STORK Grorudalen Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2017 2030 17. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G - Thyroidealidelser i svangerskap og jodstatus – en befolkningsbasert studie i en multietnisk bydel i Oslo Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2014 2030 17. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G -Are epigenetic modifications of key genes in placenta important links between mother’s lifestyle and fetal pre- and postnatal growth patterns and future diabetes risk? Avdeling for allmennmedisin REK 2017 2022 17. des. 2020