Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 176–200 av 892 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Aas, Eline Cost-effectiveness analysis of Tenofovir Anafelamide, Tenofovir Disoproxil Fumarate and Entecavir in the treatment of Hepatitis B e Antigen-Positive Chronic Hepatitis B patients in China Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 13. feb. 2020
Aas, Eline Cost-Effectiveness of Early Asymptomatic Biomarker Detection and Monitoring in Patients with Alzheimer’s Disease: An Explorative Scenario Analysis Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline earlyHTA of NeoDoppler to monitor cerebral blood flow velocity in pediatric cardiac surgery Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline Cost-effectiveness analysis of pembrolizumab compared to the standard of care chemotherapy and pembrolizumab combination therapy as first line treatment for PD-L1 positive non-small cell lung cancer in the Slovak Republic Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline Cost-effectiveness of vortioxetine versus escitalopram and venlafaxine XR as first-line treatments of severe major depressive disorder in Finland. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline A cost-effectiveness analysis of non-invasive prenatal DNA testing for trisomy 21 in screening Down syndrome in China Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline Cost-utility analysis of ramicurimab after sorafenib for hepatocelluar carcinoma in the Norwegian Health Care setting Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Skirbekk, Helge Legerollen i psykisk helsevern Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NSD 2020 2021 13. feb. 2020
Aas, Eline CYP2C19 Genotype guided therapy of Acute Coronary Syndromes: a cost utility analysis Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Staerk, Judith Molecular analysis of dominant autosomal optic atrophy Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2019 2028 12. feb. 2020
Kuijjer, Marieke Inferring patient-specific gene regulatory networks in Leiomyosarcomas and their association to clinical characteristics Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2020 2024 11. feb. 2020
Kuijjer, Marieke Patient specific modelling of gene regulatory networks and association to clinical characteristics in Alzheimer’s disease Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2020 2025 11. feb. 2020
Aasbø, Gunvor Associations between advanced neoplasia in the colon, dietary fibre intake and faecal Fusobacterium Nuclatum Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, REK 2019 2020 6. feb. 2020
Madar, Ahmed Ali Neonatal outcome among newborns admitted to a newly established neonatal unit at Hargeisa Group Hospital, Somaliland. Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK, NSD 2019 2021 28. jan. 2020
Høye, Sigurd Better treatment for Acute Sinusitis In primary health Care (BASIC) WP2 Avdeling for allmennmedisin 2019 2023 27. jan. 2020
Høye, Sigurd Better treatment for Acute Sinusitis In primary health Care (BASIC) WP3 Avdeling for allmennmedisin 2019 2023 27. jan. 2020
Høye, Sigurd Bruk av legevakt ved luftveisinfeksjoner Avdeling for allmennmedisin 2018 2022 17. jan. 2020
Retterstøl, Kjetil Virkningen av høyfettdiett Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2011 2025 9. jan. 2020
Iversen, Tor Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK, NSD 2018 2025 9. jan. 2020
Prince, Ruth Jane Engaged Universals: Ethnographic Explorations of 'Universal Health Coverage' and the Public Good in Africa Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2018 2023 7. jan. 2020
Iversen, Tor Bruk av fastlegetjenester og spesialisthelsetjenester for pasienter med kroniske sykdommer Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2012 2021 6. jan. 2020
Iversen, Per Ole Forbedring av ernæringsstatus hos spebarn i det sør-vestlige Uganda Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2013 2021 2. jan. 2020
Bjertness, Espen Domestic violence, mental health and maternal health in Yangon Region, Myanmar Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK, NSD 2016 2021 19. des. 2019
Sundby, Johanne National Health Insurance for Universal Health Coverage: willingness to participate and pay in a National Health Insurance Scheme Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2019 2022 19. des. 2019
Moger, Tron Anders Har etableringen av helsehus ført til mer effektiv rehabilitering for hoftebruddpasienter? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NSD 2019 2020 19. des. 2019